update 21/02/2014
you are on page > จ.เพชรบุรี
เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย| ที่พักบริเวณนี้ | ของฝาก ของกิน | รูปสวยๆ โฟโต้แกลลอรี่ 
Start Here::..
บริการ ทัวร์ แพคเกจ รถเช่า ที่พัก
สกู๊ป ทริปท่องเที่ยว
ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
โฟโต้ แกลลอรี่
สมัครสมาชิกรับ ข่าวสาร ฟรี
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
ขยายศักยภาพ ธุรกิจ คุณ ?

 

 
   
 
ข้อมูลท่องเที่ยว จ.เพชรบุรีเพชรบุรี

คำขวัญประจำจังหวัด
เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศลำศิลปะ แดนธรรมะทะเลงาม

ข้อมูลทั่วไป
เพชรบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลางที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอ่าวไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 123 กิโลเมตร เป็นเมืองเก่าที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน โดยมีชื่อปรากฏอยู่ในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งสมัยสุโขทัยและมีหลักฐานทางโบราณคดี ซึ่งมีอายุย้อนไปถึงสมัยขอมและสมัยทวารวดี ทั้งยังเคยเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญชั้นเมืองลูกหลวง
ในสมัยอยุธยา

เพชรบุรี มีพื้นที่ 6,255.138 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศทางด้านทิศตะวันตกเป็นป่าเขาสลับซับซ้อน
มีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างไทยกับสหภาพพม่า ส่วนทางด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบไปจนจดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย พื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน 3 สาย ได้แก่ แม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำบางกลอย และแม่น้ำบางตะบูน ประชากรจังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
มีการทำนา สวนผลไม้ ทำน้ำตาลโตนด เลี้ยงสัตว์ และทำการประมง

จังหวัดเพชรบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเขาย้อย อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านแหลม อำเภอบ้านลาด อำเภอท่ายาง อำเภอแก่งกระจาน และอำเภอชะอำ


อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดต่อชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับสหภาพพม่า

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
อำเภอเมือง
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0 3242 5573
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 3242 8047
ที่ว่าการอำเภอเมือง โทร. 0 3242 5544
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า โทร. 0 3242 8551, 0 3241 7106
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง โทร. 0 3242 8551, 0 3241 7106
บริษัท ขนส่ง จำกัด สาขาเพชรบุรี โทร. 0 3242 5307
สถานีรถไฟเพชรบุรี โทร. 0 3242 5211
ไปรษณีย์เพชรบุรี โทร. 0 3242 5146, 0 3242 5571

อำเภอชะอำ

ที่ว่าการอำเภอชะอำ โทร. 0 3247 1361, 0 3247 2502, 0 3247 1078
โรงพยาบาลชะอำ โทร. 0 3247 1007
สถานีตำรวจภูธรอำเภอชะอำ โทร. 0 3247 1321, 0 3243 4021-2
ไปรษณีย์ชะอำ โทร. 0 3247 1252
สถานีรถไฟชะอำ โทร. 0 3247 1159
สถานีรถปรับอากาศ (ปอ.1) โทร. 0 3247 1615 (สี่แยกชะอำ)
โทร. 0 3247 1654, 0 3243 3288 (ชายหาดชะอำ)
ศูนย์ตำรวจท่องเที่ยวเฉพาะกิจหัวหิน-ชะอำ โทร. 0 3251 5995
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวเพชรบุรี โทร. 0 3240 2220
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

สกู๊ป บทความ ท่องเที่ยว เพชรบุรี
อัลบัมภาพ จ.เพชรบุรี

  
 
   

 
 
   
       
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.
tel. +(662) 758 5155 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.