หน้าแรก > ล่องเรือเจ้าพระยา > แกรนด์เพิร์ล อยุธยา
 

 

แกรนด์เพิร์ล อยุธยา grand pearl cruise Ayutthaya

 


  •    ราคาเรือแกรนด์เพิร์ลอยุธยา 
  •    แผนที่ท่าเรือ   


รหัส CR05

เวลาล่องเรือแกรนด์เพิร์ล ล่องเรืออยุธยา
ทุกวัน 1 มกราคม 2559 – 31 ตุลาคม 2560
เวลา 07.30 น. - 16.00 น.

โปรโมชั่น !! ล่องเรือแกรนด์เพิร์ล อยุธยา

ผู้ใหญ่ ราคา 1,550 บาท/ท่าน
เด็ก ( 4 – 10 ขวบ)  ราคา 1,150 บาท/ท่าน


จองเรือโทร 02 758 5154 -6** กรณีต้องการ รถ รับและส่ง โรงแรมในเขตเมืองกรุงเทพฯ เพิ่มท่านละ 150 บาทอัตรานี้รวม
+ ค่าเข้าชมต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
+ รถโค้ช + มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ + อาหารบุฟเฟ่ท์ + ค่าเรือ แกรนด์เพิร์ล
GPS ::: พิกัด 13.730263 , 100.513709
รายละเอียด

 

รายละเอียด ล่องเรือ แกรนด์เพิร์ลอยุธยา :

07.00 น.    พบกัน ณ จุดนัดพบบริเวณ  ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ (สี่พระยา) เคาน์เตอร์ 2 

07.30 น.    พร้อมออกเดินทางสู่พระราชวังบางปะอิน หนึ่งในพระราชวังเดิมที่งดงามของไทย
โดยมีมัคคุเทศก์ชำนาญงานให้การดูแลพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจ

08.30 น.    เดินทางถึง พระราชวังบางประอิน มัคคุเทศก์พาชมสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในพระบรม มหาราชวัง ซึ่งประกอบด้วย 
พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาศน์, พระที่นั่งวโรภาศพิมาน, พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร, พระที่นั่งเวหาสจำรูญและหอวิฑูรทัศนา

10.30 น.    เดินทางถึง วัดมหาธาตุ   ชมเศียรพระพุทธรูปหินทรายที่มีรากไม้ปกคลุม และโบราณสถานที่งดงาม
ออกเดินทางต่อสู่ วัดพระศรีสรรเพชญ์    เป็นวัดสำคัญประจำพระราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยา 
และไปสักการะองค์พระมงคลบพิตร ไหว้พระซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าพระราชวังโบราณ 

13.00 น.      ถึงท่าเรือวัดช่องลม (นนทบุรี) นำท่านสู่เรือ แกรนด์เพิร์ล ที่หรูหราและสะดวกสบายที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา
พร้อมบริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์  ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา 
ระหว่างทางจะล่องผ่านเกาะเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี  จนถึงกรุงเทพฯ

15.00 น.    บริการอาหารว่างด้วย ชา กาแฟ และคุกกี้ ในช่วงเวลานี้เรือจะล่องผ่านสถานที่สำคัญริมลำน้ำเจ้าพระยาอาทิ
โบสถ์แม่พระลูกประคำ , วัดกัลยาณมิตร , โบสถ์ซานตาครูส , วัดอรุณราชวราราม , พระบรมมหาราชวัง ,
สวนสันติชัยปราการ , สะพานพระราม8 , สวนหลวงสะพานพระราม8

16.00 น.    เรือ แกรนด์ เพิร์ล เดินทางถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้โดยสวัสดิภาพ


ภาพบรรยากาศ เรือแกรนด์เพิร์ล อยุธยา


บริการอื่นๆที่แนะนำ
เรือแกรนด์เพิร์ล ล่องเรือเจ้าพระยา
เรือแกรนด์เพิร์ล ล่องเรือเจ้าพระยา

ล่องเรือดินเนอร์สุดหรู เริ่มที่ 1,200 บาท

คลิกที่นี่
เรือแกรนด์เพิร์ล ล่องเรือนนทบุรี กรุงเทพ
เรือแกรนด์เพิร์ล ล่องเรือนนทบุรี กรุงเทพ

ล่องเรือชมทัศนียภาพ เกาะเกร็ด เจ้าพระยา เริ่มที่ 1,150 บาท

คลิกที่นี่


กิ๊ฟท์เวาเชอร์ เรือแกรนด์เพิร์ลอยุธยา


Gift Voucher กิ๊ฟท์ เวาเชอร์
เรือแกรนด์เพิร์ล อยุธยา

เพื่อมอบแด่คนสำคัญของท่าน
ไม่ว่าจะเป็นโอกาสไหน อาทิ ของขวัญแต่งงาน
เฉลิมฉลอง แสดงความยินดี
หรือ แม้แต่ของขวัญจับฉลาก
นี่คือคำตอบ ที่ผู้รับต้องประทับใจ
โทร 02 -758 5154 - 6

 


บทความ พระราชวังบางปะอิน
พระราชวังบางปะอิน
ข้อมูลจังหวัด อยุธยาพระนครศรีอยุธยา
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ มือถือ:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
ที่อู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
วันที่ใช้บริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณาพิมพ์อักษร ภาษาอังกฤษตัวเล็ก และ ตัวเลข ที่อยู่ในรูปภาพ จากนั้นกดปุ่ม submit

 

 

 

 


Travel For Today
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 12/1068


0113547002990

Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  
Tel. +(662) 758 5155 - 6 Fax +(662) 758 6296 E-mail info@travelfortoday.com

update 10/01/2018

IN 7