เรือ สปีดโบ๊ท นำเที่ยว จ. กระบี่ Krabi SpeedBoat For Rent

 


  •    ราคาเรือสปีดโบ๊ทเหมาลำ กระบี่
  •    รายละเอียดเรือสปีดโบ๊ทแบบต่างๆ   


รหัส CR 14

เวลาทำการ :
ทุกวัน
(บริการ เหมาลำเท่านั้น)
ราคาเช่าเหมาเรือเรือ Speed Boat
ราคาตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 - 31 ตุลาคม 2561

เส้นทาง
เวลา
10 ที่นั่ง
20 ที่นั่ง
28 ที่นั่ง
35 ที่นั่ง
1. ทัวร์หมู่เกาะพีพีดอน + เกาะพีพีเล + เกาะไผ่ + อ่าวมาหยา
เต็มวัน
--
17,500
19,500
28,000
2. ทัวร์ท่องทะเลกระบี่ หมู่เกาะปอดะ เกาะไก่
ถ้ำพระนาง ทะเลแหวก
ครึ่งวัน
7,700
10,000
13,500
20,000
3. ทัวร์หมู่เกาะพีพี + หมู่เกาะปอดะ + ทะเลแหวก
เต็มวัน
--
20,000
23,500
31,000
4. ทัวร์หมู่เกาะห้อง + เกาะผักเบี้ย + เกาะลาดิง
เต็มวัน
10,700
15,000
17,500
26,000
5. ทัวร์หมู่เกาะปอดะ + หมู่เกาะห้อง
เต็มวัน
15,500
17,000
21,500
28,000
6. ล่องอ่าวพังงา + หมู่เกาะห้อง
เต็มวัน
16,800
20,000
23,000
31,000
7. หมู่เกาะปอดะ + ทะเลแหวก + เกาะไผ่
เต็มวัน
15,000
20,000
29,500

จองเรือโทร 02 758 5154 -6

เรือ สปีดโบ๊ท นำเที่ยว จ. กระบี่

ขนาด 2 - 4 ที่นั่ง 1 เครื่องยนต์ 115 แรงม้า

ขนาด 10 ที่นั่ง 1 เครื่องยนต์ 200 แรงม้า

ขนาด 15 ที่นั่ง 2 เครื่องยนต์ 115 แรงม้า

ขนาด 20 ที่นั่ง 2 เครื่องยนต์ 200 แรงม้า

ขนาด 35 ที่นั่ง 3 เครื่องยนต์ 200 แรงม้า
เรือสปีดโบ๊ท กระบี่


ภาพบรรยากาศ เรือสปีดโบ๊ทให้เช่า กระบี่บทความ ทะเลแหวก จ.กระบี่
ทะเลแหวก จ.กระบี่

 


บทความ ดำน้ำทะเลกระบี่
ดำน้ำทะเล กระบี่
ข้อมูลจังหวัด กระบี่กระบี่
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ มือถือ:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
ที่อู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
วันที่ใช้บริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณาพิมพ์อักษร ภาษาอังกฤษตัวเล็ก และ ตัวเลข ที่อยู่ในรูปภาพ จากนั้นกดปุ่ม submit

 

 

 

 


Travel For Today
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 12/1068


0113547002990

Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  
Tel. +(662) 758 5155 - 6 Fax +(662) 758 6296 E-mail info@travelfortoday.com

update 22/12/2017

EX7