หน้าแรก > ล่องเรือ เรือเช่า เรือนำเที่ยว เรือเหมาลำ ล่องเรือเจ้าพระยา > เรือจูนภัทรา June Bahtra ล่องเรืออ่าวพังงา และ ชมพระอาทิตย์ตก

 

 

เรือจูนภัทรา June Bahtra ล่องอ่าวพังงา ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก

 


เรือจูนภัทรา มีรายการนำเที่ยว 2 รายการดังนี้
  • รายการ ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก อ่าวพังงา
  •    รายการ ล่องเรืออ่าวพังงา 1 วัน    

รหัส CR16

ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก อ่าวพังงา13.50- 16.00 น. โดยประมาณ รถรับท่านจากโรงแรม ใน ภูเก็ต สู่ท่าเรือ

17.00 น. เรือออกเดินทางสู่อ่าวพังงา ชมทัศนียภาพ ยามเย็นเรือล่องผ่านเกาะละว้า
ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามจากบนเรือ

19.20 น. รับประทานอาหารค่ำแบบ บุฟเฟ่ท์

20.30 น. สมควรแก่เวลาเรือ นำท่านล่องกลับสู่ภูเก็ต ถึงท่าเรือ นำท่าน กลับสู่พัก เวลา 21.30 น. โดยประมาณ

 

ช่วงเวลา
จอยกรุ๊ป
เหมาลำ
ผู้ใหญ่
เด็ก
เด็ก
ไม่เกิน 4 ปี
จูนภัทรา 1,2
( จุ 20 ท่าน )
จูนภัทรา 3
( จุ 30 ท่าน )
1สิงหาคม 58 - 31 ตุลาคม 59
2,300
1,690
ฟรี
ราคาพิเศษ
โปรดสอบถาม
ราคาพิเศษ
โปรดสอบถาม
ค่าบริการรวม
- บริการรับ/ส่ง จากโรงแรมที่พัก ใน จ.ภูเก็ต

- บริการอาหาร บุฟเฟ่ท์ และ ผลไม้ ชา กาแฟ
- น้ำดื่ม และ ซอฟท์ดริ๊งค์


หมายเหตุ
- รายการการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยยึดความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

จองเรือโทร 02 758 5154 -6

 


รหัส CR16

ล่องอ่าวพังงา


07.30 น. โดยประมาณ รถรับท่านจากโรงแรม ในภูเก็ต สู่ท่าเรือ

09.00- 11.59 น. เรือออกเดินทางสู่อ่าวพังงา ชมทัศนียภาพ ที่สวยงามของอ่าวพังงา ซึ่งเป็นเขาหินปูน


12.00 น. นำท่านลงเรือหางยาว เที่ยวชม เขาปันหยี และ เกาะตาปู หลังจากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่ายให้ท่านอิสระ กับการพักผ่อน เล่นน้ำ อาบแดด ก่อนจะออกเดินทางกลับ

18.00 เรือกลับสู่ท่าเรือ ภูเก็ต นำท่านสู่โรงแรม

ช่วงเวลา
จอยกรุ๊ป
เหมาลำ
ผู้ใหญ่
เด็ก
เด็ก
ไม่เกิน 4 ปี
จูนภัทรา 1,2
( จุ 20 ท่าน )
จูนภัทรา 3
( จุ 30 ท่าน )
1 สิงหาคม 58 - 31ตุลาคม 59
3,450
2,450
ฟรี
ราคาพิเศษ
โปรดสอบถาม
ราคาพิเศษ
โปรดสอบถาม
ค่าบริการรวม
- บริการรับ/ส่ง จากโรงแรมที่พัก ใน จ.ภูเก็ต

- บริการอาหาร กลางวัน และผลไม้ ชา กาแฟ
- น้ำดื่ม และ ซอฟท์ดริ๊งค์
- บริการเรือหางยาว


หมายเหตุ
- รายการการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยยึดความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
- มีมัคคุเทศก์ นำเที่ยว ภาษาอังกฤษ/ เยอรมัน / ฝรั่งเศส ให้บริการ โปรดสอบถามเพิ่มเติม

 ภาพบรรยากาศ เรือจูนภัทรา ล่องเรืออ่าวพังงา


บทความ อ่าวพังงา จ.พังงา
อ่าวพังงา จ.พังงา

 ข้อมูลจังหวัด พังงาพังงา


สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ มือถือ:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
ที่อู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
วันที่ใช้บริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณาพิมพ์อักษร ภาษาอังกฤษตัวเล็ก และ ตัวเลข ที่อยู่ในรูปภาพ จากนั้นกดปุ่ม submit

 

 

 

 


Travel For Today
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 12/1068


0113547002990

Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  
Tel. +(662) 758 5155 - 6 Fax +(662) 758 6296 E-mail info@travelfortoday.com

update 04/01/2017