หน้าแรก > ล่องเรือเจ้าพระยา > เรือ อนันตธารา กรุงเทพ อยุธยา เกาะเกร็ด บางปะอิน
 

 

Anantara Cruises เรือ อนันตธารา กรุงเทพ อยุธยา เกาะเกร็ด บางปะอิน บางไทร 3 วัน 2 คืน

 

เรือมโนห์รา อยุธยา


  •    ราคาเรือมโนห์รา อนันตทารา กรุงเทพ - อยุธยา
  •    แผนที่ท่าเรือ   

 

รหัส CR 38

เรือ อนันตธารา กรุงเทพ อยุธยา

- Single Bed Room 45,000 บา
- Double Bed Room 56,000 บาท  
- Double Bed Room 200,000 บาท/ เหมาทั้งลำ (ไม่เกิน 8 ท่าน)


จองเรือโทร 02 758 5154 -6อัตรานี้รวม
- การนำเที่ยวยังสถานที่ต่างๆตามที่ระบุ พร้อมค่าเข้าชม และ ผู้บรรยาย ภาษาอังกฤษ
- อาหารทุกมื้อตามที่ระบุ
- เครื่องดื่มปราศจาก แอลกอฮอลล์

แผนที่ท่าเรือมโนห์รา อนันตทารา

รายละเอียด

 

เวลาล่องเรือมโนห์รา อนันตทารา กรุงเทพ - อยุธยา
ออกเดินทาง ทุกวันจันทร์ และ วันพฤหัสฯ

 

รายละเอียด:
เรืออนันตรา เรือไม้ ที่เปล่งประกาย บนผืนน้ำเจ้าพระยา จะพาท่านล่องไปบนสายน้ำหลักของไทย
เพื่อชมความงามของทัศนียภาพตลอดสองข้างทาง ตั้งแต่ กรุงเทพมหานคร จนถึง พระนครศรีอยุธยา


แผนผัง การล่องเรือ มโนราห์ ซอง


วันแรกของการเดินทาง

10:00 ออกเดินทางจากท่าเรือ Anantara Bangkok Riverside Resort & Spa โดยการต้อนรับอันอบอุ่น
จากเจ้าหน้าที่ประจำเรือพร้อมเครื่องดื่มต้อนรับ

10:50 เดินทางถึงวัออรุณ วัดที่นับเป็นสัญลักษณ์ของ กรุงเทพมหานคร ถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา
มีพระปรางค์ทรงจอมแห โดดเด่น ซึ่งสร้างตามคติเขาพระสุเมรุ เรือมโนราห์ ซอง จะแวะจอดที่นี่
จนถึงเวลา 11.30 เพื่อให้ท่านเข้าชมบริเวณวัด

11.50 เดินทางถึง พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี ชมเรือพระราชพิธี ต่างๆ ที่สวยงาม และ มีชื่อเสียง
อาทิ เรือสุพรรณหงส์ เป็นต้น

12:45 รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ หลังอาหารกลางวัน เดินทางถึงเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี
เกาะซึ่งเกิดจากการขุดคลองบนแผ่นดิน และเกิดการกัดเซาะจนกลายเป็นเกาะ เกาะเกร็ด
มีประชาชนเชื่อสายมอญ จำนวนมาก ซึ่งประกอบอาชีพ หัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผา ให้ท่านพักผ่อน สบายๆ
จนเวลา 16.00 โดยประมาณ ทางเรือจะบริการ ชา แซนวิช และของว่างแด่ท่าน

16:30 เดินทางสู่ วัดปทุมคงคา แวะให้อาหารปลา

17:30 เดินทางสู่ วัดสามัคคี เพื่อชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า

19:30 หลังพักผ่อน เชิญท่านรับประทานอาหารว่าง บนเรือ

20:00 เสริฟอาหารค่ำ(ไทย) และ ไวน์ ก่อนแยกย้ายเข้าสู่ห้องพักของท่านวันที่สองของการเดินทาง

8:30 เชิญชวนท่าน ตักบาตร และเที่ยวชมภายในวัด สามัคคี

9:00 อาหารเช้าถูกเสริฟ ระหว่างเรือล่อง ให้ท่านชมทิวทัศน์ ริมน้ำตลอดสองข้างทาง

13:00 บริการ อาหารกลางวัน สไตล์ เมดิเตอร์เรเนียน

14:00 เดินทางถึง วัดพนัญเชิง วัดเก่าแก่สมัยอู่ทอง ที่ซึ่งประดิษฐานหลวงพ่อโต
จากนั้น เดินทางโดยรถ เพื่อเที่ยวชมมรดกโลกในเขตพระนครศรีอยุธยา

17:30 จากอยุธยา เดินทางสู่ อ. บางปะอิน โดยรถ ค่ำคืนนี้พักค้างบนเรือ ในบริเวณ วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

18:30 หลังพักผ่อน เชิญท่านรับประทานอาหารว่าง บนเรือ

20:00 เสริฟอาหารค่ำ(ไทย) ก่อนแยกย้ายเข้าสู่ห้องพักของท่านวันที่สามของการเดินทาง

8:00 อาหารถูกเสริฟจากครัวของเรือ อนันตธารา

9:00 นำเที่ยววัดนิเวศ ธรรมประวัติ วัดที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 มีลักษณะผสมผสาน สถาปัตยกรรม กอธิค

9:30 จากวัดนิเวศ ธรรมประวัติ เดินสู่ พระราชวังบางปะอิน ซึ่งถูกสร้างในสมัยพระเจ้าปราสาททอง (อยุธยา)
และถูกทิ้งร้างนานถึง 80 ปี รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชดำริ ต่อเติม และซ่อมแซม อาคารหลายหลัง
ภายในมีกลุ่มอาคารตำหนักต่างๆ ลักษณะผสมผสาน ทั้งแบบ ไทย จีน และยุโรป

10:30 เดินทางสู่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

12:00 เดินทางถึง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร โดยรถ ชมผลงาน หัตถกรรม อาทิ ทอผ้า สลักไม้
เครื่องเงิน ต่างๆ ณ ที่นี้ให้ท่านอิสระ ถึงเวลา 13:00 น.

13:30 อาหารกลางวัน ระหว่างการเดินทาง

15:00 บริการชา ระหว่างการเดินทางกลับ

16:30 กลับสู่ กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

 


ภาพบรรยากาศ เรือมโนห์รา อนันตทารา กรุงเทพ - อยุธยา

บริการที่แนะนำ
เรือมโนห์รา อนันตทารา ล่องเรือเจ้าพระยา

ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มที่ 1,900 บาท

คลิกที่นี่


กิ๊ฟท์เวาเชอร์ เรือมโนห์รา อยุธยา


Gift Voucher กิ๊ฟท์ เวาเชอร์
เรือมโนห์รา อนันตทารา อยุธยา

เพื่อมอบแด่คนสำคัญของท่าน
ไม่ว่าจะเป็นโอกาสไหน อาทิ ของขวัญแต่งงาน
เฉลิมฉลอง แสดงความยินดี
หรือ แม้แต่ของขวัญจับฉลาก
นี่คือคำตอบ ที่ผู้รับต้องประทับใจ
โทร 02 -758 5154 - 6

 


บทความ พระราชวังบางปะอินพระราชวังบางปะอิน
บทความ เกาะเกร็ดเกาะเกร็ด นนทบุรี
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ มือถือ:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
ที่อู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
วันที่ใช้บริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณาพิมพ์อักษร ภาษาอังกฤษตัวเล็ก และ ตัวเลข ที่อยู่ในรูปภาพ จากนั้นกดปุ่ม submit

 

 

 

 


Travel For Today
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 12/1068


0113547002990

Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  
Tel. +(662) 758 5155 - 6 Fax +(662) 758 6296 E-mail info@travelfortoday.com

update 15/01/2018