update 05/01/2016
you are on page >หน้าแรก >แพคเกจทัวร์ >เกาะช้างรีสอร์ท แอนด์ สปา แพ็คเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน   Koh chang resort package 2 days 1 night
Start Here::..
บริการ ทัวร์ แพคเกจ รถเช่า ที่พัก
สกู๊ป ทริปท่องเที่ยว
ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
โฟโต้ แกลลอรี่
สมัครสมาชิกรับ ข่าวสาร ฟรี
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
ขยายศักยภาพ ธุรกิจ คุณ ?แพคเกจทัวร์นี้
สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้
365 วัน และยังมีความน่าสนใจ
แตกต่างกันในแต่ละฤดูกาลสำรองบริการ แพคเกจทัวร์

เกาะช้างรีสอร์ท แอนด์ สปา แพ็คเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน Koh chang resort 2 days 1 night
เกาะช้างรีสอร์ท แอนด์ สปา แพ็คเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน Koh chang resort 2 days 1 night package tour packagetour

ชื่อ  เกาะช้างรีสอร์ท แอนด์ สปา แพ็คเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน   Koh chang resort 2 days 1 nights

รหัส  PE424

เวลาทำการ ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป    1 มกราคม 2558 – 31 ตุลาคม 2559

รายละเอียด

วันแรก

12.00 น.เดินทางถึงเกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา ต้อนรับท่านด้วย เครื่องดื่มต้อนรับ
( แนะนำให้ใช้บริการท่าเรือ เซ็นเตอร์พอยท์ เกาะช้าง)
/ เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวันระดับเชลล์ชวนชิม ณ สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบ( ให้บริการก่อน 14:00น.)

14.30 น.นำท่านเดินป่าเที่ยวชมธรรมชาติ น้ำตกคลองพลู ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงาม
และใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง** หากฤดูร้อนน้ำน้อย โปรแกรมเปลี่ยนเป็น
นำท่านเที่ยวชมจุดชมวิวไก่แบ้และแหล่งจำหน่ายสินค้าโอทอป **


17:00 เดินทางกลับสู่รีสอร์ท ฟรี กิจกรรมพายเรือคายัคที่หน้าหาด 1 ลำ /ห้อง

18.30 น.บริการอาหารเย็น ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ

วันที่สอง
 07.00 น. เป็นต้นไปสัมผัสบรรยากาศที่สดชื่นริมทะเล พร้อมรับประทานอาหารเช้า

08.00 น.เดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวก สัมผัสโลกใต้น้ำ และปะการังเขากวางหลากพันธุ์,
ปลาทะเลสีสดแปลกตาจากนั้นแวะชมปะการังที่เกาะสุวรรณก่อนกลับรีสอร์ท

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ จากนั้นเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ

13.00 น.ออกเดินทางจากเกาะช้างรีสอร์ท & สปา

อัตราค่าบริการ
ผู้เดินทางชาวไทย  ช่วงเวลาปกติ ท่านละ
3,350  บาท
ผู้เดินทางชาวต่างชาติ      ช่วงเวลาปกติ ท่านละ
5,200  บาท


สำหรับแพคเกจ 2 วัน 1 คืน อัตรานี้ ยกเว้นช่วงวันที่ 31 ธันวาคม 2558


ราคาเด็ก
อายุระหว่าง 4 – 11 ปี  และ ความสูงไม่เกิน 120 ซ.ม.  คิดครึ่งราคาของราคาผู้ใหญ่ ทั้งชาวไทยและต่างชาติ


อัตรานี้รวม  
- เครื่องดื่มต้อนรับ
- กิจกรรมท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- ห้องพักเตียงคู่ 1 คืน ( ห้องละ 2 ท่าน ) พร้อมอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม รวม 4 มื้อ


หมายเหตุ
ค่าบริการเรือเฟอรร์รี่ เซ็นเตอร์พอยท์ เกาะช้าง (ไม่รวมอยู่ในรายการ )
ตั๋วขึ้นเรือ ต่อท่าน 100 บาท โดยประมาณ
ค่ารถ ต่อคัน 150 บาท โดยประมาณ

** ในช่วงเวลา วันหยุด เสาร์ อาทิตย์ หรือเทศกาล ควรเผื่อเวลาในการเดินทางขึ้นเรือล่วงหน้า )** โปรแกรมตกปลา - ตกหมึก เวลา 19.00 -22.00 น. เพียงท่านละ 390 บาท อัตรานี้รวมอุปกรณ์ตกปลา + น้ำดื่ม
** อัตรานี้ไม่รวมค่าเข้าอุทยาน **


สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ มือถือ:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
 
วันที่ใช้บริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก

ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณาพิมพ์อักษร ภาษาอังกฤษตัวเล็ก และ ตัวเลข ที่อยู่ในรูปภาพ จากนั้นกดปุ่ม submit

 

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part
 
     
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.