update 05/01/2016
 
you are on page >หน้าแรก >แพคเกจทัวร์ > แพคเกจทัวร์ เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน พัก บ้านปู เกาะช้าง รีสอร์ท
Start Here::..
บริการ ทัวร์ แพคเกจ รถเช่า ที่พัก
สกู๊ป ทริปท่องเที่ยว
ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
โฟโต้ แกลลอรี่
สมัครสมาชิกรับ ข่าวสาร ฟรี
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
ขยายศักยภาพ ธุรกิจ คุณ ?
 
สำรองบริการ แพคเกจทัวร์

ชื่อ : แพคเกจทัวร์ เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน พัก บ้านปู เกาะช้าง รีสอร์ท  เริ่มตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป

รหัส : PEBAANPU 01

เวลาทำการ : ทุกวัน ( 5 ท่านขึ้นไป) 1 มกราคม 2556– 31 ตุลาคม 2556

 

วันแรก

07.00 น.

เดินทางออกจากจุดนัดหมาย อาหารเช้า (บนรถ) (1)

11.00 น.

เดินทางถึง จ.ตราด / เดินทางต่อไปยังท่าเรือเฟอร์รี่ขึ้นเรือเที่ยว 11.30 น.

12.00 น.

เดินทางถึงเกาะช้าง / เก็บสัมภาระ / รับประทานอาหารกลางวัน (2)

14.00 น.

เที่ยวน้ำตกคลองพลู / พายเรือแคนูต่อช่วงบ่าย

17.00 น.

เดินทางกลับที่พัก / พักรับประทานอาหารว่าง (3)

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็น (4)

20.00 น.

พายเรือชมหิ่งห้อย

 

วันที่สอง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (5)

09.00 น.

เดินทางไปดำน้ำดูประการังที่เกาะรัง ทองหลาง เกาะโล้น เกาะกระ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ( บนเรือ เป็นอาหารบุฟเฟ่ต์ ) (6)

17.00 น.

เดินทางกลับที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็น (7)

 

วันที่สาม

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (8)

09.30 น.

เดินทางไปท่าเรือเฟอร์รี่ ขึ้นเรือกลับเที่ยว 10.00 น.

10.30 น.

รับประทานอาหารว่างบนรถ (9) แซนวิช + น้ำดื่ม

11.00 น.

แวะนมัสการกรมหลวงชุมพรฯ / ซื้อของแห้ง / แวะซื้อผลไม้

12.00 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

   

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ท่านละ 5,200 บาท/ท่าน (รวมรถตู้ไป-กลับกรุงเทพฯ)

เด็กอายุ 5-10 ปี คิดราคา 3 ,900 บาท/ท่าน (เตียงเสริม)


อัตรานี้รวม
* ห้องพักโรงแรม 2 คืน 3 วัน (หรือห้อง 7 เตียง)

* อาหาร 9 มื้อ

* นมัสการกรมหลวงชุมพรฯ / เที่ยวน้ำตกคลองพลู

* พายเรือเคนู / นั่งเรือชมหิ่งห้อย / ดำน้ำ 4 เกาะ

* รถตู้รับส่งกรุงเทพฯ / ตั๋วข้ามฟากไป-กลับ

** รถตู้ส่วนตัว เฉพาะกรุ๊ปท่านเท่านั้น **


หมายเหตุ :

กรณีไม่ไปดำน้ำสามารถเปลี่ยนเป็น

1. นั่งช้าง 1 ชั่วโมง

2. นวดแผนไทย 1 ชั่วโมง

เรายังมี ที่พักราคาพิเศษ บริการ

+ Banpu Koh Chang Hotel โรงแรม บ้านปู เกาะช้าง


สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ มือถือ:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
 
วันที่ใช้บริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก

ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณาพิมพ์อักษร ภาษาอังกฤษตัวเล็ก และ ตัวเลข ที่อยู่ในรูปภาพ จากนั้นกดปุ่ม submit

 

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part
 
   
       
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.