หน้าแรก > แพคเกจทัวร์ > แพคเกจทัวร์ เกาะทะลุ รีสอร์ท 3 วัน 2 คืน บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
 

 

แพคเกจทัวร์ เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 3 วัน

 

 

รหัส PKCTI 01

รายละเอียด

แพคเกจทัวร์ เกาะทะลุ รีสอร์ท 3 วัน 2 คืน แพคเกจพร้อมที่พัก และ อาหาร
+ กิจกรรมดำน้ำ และ ล่องเรือชมเกาะทะลุ

วันแรก

05.00 น.  ( เวลาโดยประมาณที่ควรออกเดินทาง )
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ   ถึงท่าเทียบเรือเกาะทะลุ รีสอร์ท ประมาณ 6 ชม.
**ไม่รวมรถไป-กลับ


10.00 น.   ออกเดินทางโดยเรือ Speed Boat / yacht ไปเกาะทะลุ ประมาณ 20 นาที

10.30 น.   ถึงเกาะทะลุ เช็คอินเข้าที่พัก บ้านพักเรือนไทยประยุกต์ริมหาด
ที่คุณสามารถสัมผัสกับธรรมชาติ ริมหาดทรายสีขาว น้ำทะเลใสได้อย่างใกล้ชิด
เจ้าหน้าที่แนะนำกิจกรรมต่างๆ และเชิญท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรม ตามอัธยาศัย

12.00 น.    อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวัน บริเวณห้องอาหาร

15.00 น     กิจกรรมเดินเท้าเที่ยวชม จุดชมวิวมุมสูง ของเกาะทะลุ

17.00 น.    สำหรับท่านที่เพิ่มเติม ทัวร์ตกหมึก รวมกันที่ห้องอาหารเพื่อออกเดินทางตกหมึก


18.30 น.     เสร็จจากกิจกรรม ตกหมึก เดินทางกลับสู่รีสอร์ท

19.00 น.    รับประทานอาหารค่ำ


20.30 น.     เชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย บริเวณห้องอาหาร


วันที่สอง

07.30 น.    รับประทานอาหารเช้า

09.30 น.    กิจกรรม ชมช่องเขาทะลุ ที่มาของชื่อ เกาะทะลุ และ กิจกรรม ดำน้ำ ดูปะการัง


12.00 น     รับประทานอาหารกลางวัน


15.00 น     พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำ หรือ พายเรือคายัค หรือ เรือคาตามารัน


17.00 น     เที่ยวชมจุดวางไข่ของเต่าทะเล


19.00 น     
รับประทานอาหารค่ำ บริการ อาหารค่ำแบบ บาร์บีคิว ซีฟู๊ด


20.30 น.     เชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย บริเวณห้องอาหาร

 

วันที่สาม

07.30 น.    รับประทานอาหารเช้า

09.00 น.    พักผ่อน ตามอัธยาศัย

12.00 น     รับประทานอาหารกลางวัน


14.30 น     ออกเดินทางกลับสู่ฝั่ง


15.00 น     กลับสู่ฝั่งโดยสวัสดิภาพ เดินทางกลับพร้อมความประทับใจ

 

 

หมายเหตุ  
โปรแกรมดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ
เวลาและสถานที่เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ท่าน

 

ราคาแพคเกจทัวร์ เกาะทะลุ รีสอร์ท 3 วัน 2 คืน

 

 

Thai Style Ocean Villa

  
ประเภทห้องพัก Thai Style Villa
ราคาต่อท่าน
1 สิงหาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562

11,180

1 พฤศจิกายน 2562 - 20 พฤษภาคม 2563
12,480
21 พฤษภาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563
11,180
 

 

Manila Deluxe Chalet

  

ประเภทห้องพัก Manila Chalet
ราคาต่อท่าน
1 สิงหาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562
8,625
1 พฤศจิกายน 2562 - 20 พฤษภาคม 2563

9,375

21 พฤษภาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563
8,625

 

Beach Chalet
  

 

ประเภทห้องพัก Beach Chalet
ราคาต่อท่าน
1 สิงหาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562
7,250
1 พฤศจิกายน 2562 - 20 พฤษภาคม 2563
8,000
21 พฤษภาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563
7,250
 

 

 

อัตรานี้รวม

สำหรับเด็ก
- เด็กอายุ 3-11 ปี ลด 30% จากราคาข้างต้น
- เด็กอายุ ต่ำกว่า 3 ปี ฟรี แต่ต้องพักเตียงเดียวกับผู้ใหญ่
- เด็กอายุ ต่ำกว่า 3 ปี พักฟรีได้ไม่เกิน 1 คนต่อห้อง เด็กคนที่สองคิด ราคา 50% จากแพคเกจ

เตียงเสริม
- เตียงเสริมสำหรับผู้ใหญ่ คิดราคาตามแพคเกจปกติ พร้อมอาหาร


อัตรานี้รวม
- บริการรถ รับส่ง จากท่าเรือ- ค่าเรือเร็ว ไป- กลับ ท่าเรือ – เกาะทะลุ – ท่าเรือ
- ค่าห้องพัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน
- ค่าอาหาร ทุกมื้อตามรายการ + น้ำดื่ม, กาแฟ, ชา และผลไม้
- เรือนำเที่ยวพร้อมเสื้อชูชีพ และอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
- กิจกรรมเดินป่า
- เรือคายัคพายเล่นหน้าหาด

 

** ต้องเข้าพักอย่างน้อย 2 คืน และ ชาร์จเพิ่ม 500 บาท  / ท่าน ในช่วงเวลาดังนี้
- คริสต์มาสต์  23 -26 ธ.ค. 2562
- ปีใหม่ 27 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563
- สงกรานต์ 13 -16 เมษายน 2563


**ชาร์จค่าอาหารค่ำ กาล่าดินเนอร์ ในคืนวันปีใหม่ 31 ธ.ค. 2562 ราคา 1,000 บาท ต่อท่าน

ตารางเวลาเรือ สู่ เกาะทะลุ ไอส์แลนด์รีสอร์ท
- เรือออกจากฝั่ง สู่เกาะทะลุ เวลา 10.00 น. และ 13.00น.
- เรือออกจาก เกาะทะลุ กลับสู่ฝั่งเวลา 14.30 น.

กิจกรรมเพิ่มเติม
-นวดไทย 350 บาท / ชั่วโมง กรุณาแจ้งล่วงหน้า
-ตกหมึก 300 / ท่าน
-ล่องเรือคาตามารัน 1500 / ชั่วโมง ( เรือจุ 3 ท่าน)


ภาพ เกาะทะลุ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท

  

 


ข้อมูลจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์


ประจวบคีรีขันธ์

 

 

สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ มือถือ:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
 
วันที่ใช้บริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณาพิมพ์อักษร ภาษาอังกฤษตัวเล็ก และ ตัวเลข ที่อยู่ในรูปภาพ จากนั้นกดปุ่ม submit

 

 

 

 


Travel For Today
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 12/1068


0113547002990

Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  
Tel. +(662) 758 5155 - 6 Fax +(662) 758 6296 E-mail info@travelfortoday.com

update 23/08/2019

IN 7