update 05/01/2016
you are on page >หน้าแรก >แพคเกจทัวร์ >เกาะช้างรีสอร์ท แอนด์ สปา แพ็คเกจทัวร์ 4 วัน 3 คืน Koh chang Resort and Spa 4 days 3 nights
Start Here::..
บริการ ทัวร์ แพคเกจ รถเช่า ที่พัก
สกู๊ป ทริปท่องเที่ยว
ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
โฟโต้ แกลลอรี่
สมัครสมาชิกรับ ข่าวสาร ฟรี
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
ขยายศักยภาพ ธุรกิจ คุณ ?แพคเกจทัวร์นี้
สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้
365 วัน และยังมีความน่าสนใจ
แตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล
สำรองบริการ แพคเกจทัวร์

เกาะช้างรีสอร์ท แอนด์ สปา แพ็คเกจทัวร์ 4 วัน 3 คืน Koh chang Resort and Spa 4 days 3 nights แพคเกจทัวร์เกาะช้าง
4 วัน 3 คืน พักเกาะช้างรีสอร์ท แอนด์ สปา (Standard Package) Koh chang Resort and Spa 4 days 3 nights
package tour packagetour

ชื่อ แพคเกจทัวร์ เกาะช้าง 4 วัน 3 คืน พัก เกาะช้างรีสอร์ท แอนด์ สปา (Standard Package)

รหัส PKE 454

เวลาทำการ ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป    1 มกราคม 2558 – 31 ตุลาคม 2559

รายละเอียด

วันแรก
12.00 น.12.00 น.เดินทางถึงเกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา ต้อนรับท่านด้วย เครื่องดื่มต้อนรับ
( แนะนำให้ใช้บริการท่าเรือ เซ็นเตอร์พอยท์ เกาะช้าง)
/ เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวันระดับเชลล์ชวนชิม ณ สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบ( ให้บริการก่อน 14:00น.)

จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย / อภินันทนาการฟรี เรือคายัด 1 ช.ม.
*** โปรดอย่าพลาดแวะมาหน้าหาดชม พระอาทิตย์ตกลับแหลมไชยเชษฐ์ ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง
18.00 น.บริการอาหารเย็น ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ

วันที่สอง
07.00 น. เป็นต้นไปสัมผัสบรรยากาศที่สดชื่นริมทะเล พร้อมรับประทานอาหารเช้า 
08.30 น.เดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะกระ  ซึ่งท่านจะได้สัมผัสหาดทรายขาวละเอียด
อันเกิดจากการทับถมของซากปะการังที่สวยงามน่าประทับใจ ตลอดจนปะการังเขากวางหลากพันธุ์
ปลาทะเลสีสดแปลกตา บริการอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง) 
กลับถึงรีสอร์ท เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น.บริการอาหารเย็น ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ

วันที่สาม
07.00 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารเช้า 
08.00 น.เดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวก สัมผัสโลกใต้น้ำ และปะการังเขากวางหลากพันธุ์,
ปลาทะเลสีสดแปลกตาจากนั้นแวะชมปะการังที่เกาะสุวรรณก่อนกลับรีสอร์ท

12.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
หรือจะพักผ่อนกับสปาที่รีสอร์ทให้บริการ
18.30 น.บริการอาหารเย็น ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ

วันที่สี่
07.00 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ
09.00 น. นำท่านเดินป่าเที่ยวชมธรรมชาติ น้ำตกคลองพลู ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงาม
และใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง ** หากฤดูร้อนน้ำน้อย โปรแกรมเปลี่ยนเป็น นำท่านเที่ยวชมจุดชมวิวไก่แบ้และแหล่งจำหน่ายสินค้าโอทอป **
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ จากนั้นเก็บสัมภาระ
เตรียมตัวเดินทางกลับ
13.00 น.ออกเดินทางจากเกาะช้างรีสอร์ท & สปา

 

อัตราค่าบริการ

ผู้เดินทางชาวไทย
ค่าบริการ ท่านละ 
7,000  บาท

ผู้เดินทางชาวต่างชาติ

ค่าบริการ ท่านละ
9,200  บาท

สำหรับแพคเกจ 4 วัน 3 คืน อัตรานี้ ยกเว้นช่วงวันที่ 31 ธันวาคม 2558


ราคาเด็ก
อายุระหว่าง 4 – 11 ปี  และ ความสูงไม่เกิน 120 ซ.ม.  คิดครึ่งราคาของราคาผู้ใหญ่ ทั้งชาวไทยและต่างชาติ

อัตรานี้รวม  
- ห้องพักเตียงคู่ 1 คืน ( ห้องละ 2 ท่าน )
- พร้อมอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม รวม 10 มื้อ
- กิจกรรมท่องเที่ยว 4 โปรแกรม

หมายเหตุ 
ค่าบริการเรือเฟอรร์รี่ เซ็นเตอร์พอยท์ เกาะช้าง (ไม่รวมอยู่ในรายการ )
ตั๋วขึ้นเรือ ต่อท่าน 100 บาท โดยประมาณ
ค่ารถ ต่อคัน 150 บาท โดยประมาณ

** ในช่วงเวลา วันหยุด เสาร์ อาทิตย์ หรือเทศกาล ควรเผื่อเวลาในการเดินทางขึ้นเรือล่วงหน้า )


** สามารถเลือกห้องพักได้ทั้งแบบบังกะโล และโรงแรม
** โปรแกรมตกปลา - ตกหมึก เวลา 19.00 -22.00 น. เพียงท่านละ 390 บาท อัตรานี้รวมอุปกรณ์ตกปลา + น้ำดื่ม
** อัตรานี้ไม่รวมค่าเข้าอุทยาน **

 

สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ มือถือ:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
 
วันที่ใช้บริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก

ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณาพิมพ์อักษร ภาษาอังกฤษตัวเล็ก และ ตัวเลข ที่อยู่ในรูปภาพ จากนั้นกดปุ่ม submit

 

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part
 
   
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com