update 01/01/2014
you are on page >  ทัวร์ ออสเตรเลีย 5 วัน บริสเบน – โกลด์โคสท์ – ซิดนีย์ 
 
สำรองบริการ ทัวร์ ต่างประเทศ
 

ชื่อ  ทัวร์ ออสเตรเลีย 5 วัน บริสเบน – โกลด์โคสท์ – ซิดนีย์ 

รหัส AUSBW01

วันที่
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2557
6 -10 / 20 -24 มีนาคม 2557

 

วันแรก        กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์

14.30 น.    คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 6  แถว N เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส แอร์เวย์
(QF)เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
17.15 น.   เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์  โดยเที่ยวบินที่  QF024

 

วันที่สอง     นครซิดนีย์ – บริสเบน ชมเมือง – มูฟวีเวิลด์ – โกลด์โคสท์

06.30 น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน
10.05 น.     ออกเดินทางสู่ เมืองบริสเบน โดยเที่ยวบินที่ QF 516
11.35 น      เดินทางถึง เมืองบริสเบน เมืองหลวงของรัฐควีนส์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองบริสเบน เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศออสเตรเลีย เดินทางสู่ มูฟวี่เวิลด์ ของวอร์เนอร์บราเธอร์ส
ให้ท่านได้ชมโรงถ่ายภาพยนตร์ที่เป็นโลกแห่งจินตนาการของผู้มาเยือนจากนานาประเทศ สัมผัสกับตัวละครในภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง
นำท่านนั่งรถไฟชมเทคนิคการถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง เช่น ซุปเปอร์แมน แบทแมน ชมการแสดงของสตั้นแมนในเรื่องโปลิตจิตไม่ว่าง ฯลฯ
กระทบไหล่ดาราชื่อดัง อาทิ ลูนนี่ทูนส์ บั๊กบันนีกระต่ายแสนกล ชมแบทแมนภาพยนตร์สามมิติในโรงหนังไฮเทคจากฮอลลีวู้ด
ล่องแพตามหาบั๊กบันนี และนั่งรถแบทแมนบุกเมือง GOTHEM  หรือจะนั่งรถไฟเหาะตีลังกาที่ตื่นเต้นเร้าใจ
ห้ามพลาดโชว์มาใหม่การแสดงแข่งรถ HOLLY WOOD STUNT DRIVER  เป็นการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจ  การแข่งรถมอเตอร์ไซค์
และ รถยนต์ที่มีการขับอย่างผาดโผน ทะลุกำแพง และสิ่งกีดขวาง พร้อม SPECIAL AFFECT สมจริง
เป็นการจำลองฉากจริงจากภาพยนตร์ HOLLY WOOD ห้ามพลาด ขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูน WARNER BROTHER   
เช่น บั๊กบันนี่ สคูปปี้ดู   ภายใต้หลังคาโปร่งใสไม่ต้องร้อน และเปียกฝน เครื่องเล่น SCOOPY DOO SPOOKY
รถไฟเหาะตีลังผาดโผนนำท่านไปยังดินแดนในโลกอากาศ พบกับการผจญภัยอันแสนสนุก มันและประทับใจ    
BAT WING เป็นเครื่องเล่นที่มีความสูงถึง 60 เมตร โดยนำท่านขึ้นไปชมทิวทัศน์ของ MOVIE WORLD ก่อนพบกับความตื่นเต้นและ
หวาดเสียวโดยการทิ้งดิ่งลงมาถึงพื้นด้วยความชัน 90 องศา และสนุกประทับใจ
(รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โกลด์โคสท์ เมืองสวรรค์แห่งการพักผ่อนของออสเตรเลียที่มีหาดทรายสีทองยาวสุดลูกตา
และเป็นเมืองที่มีร้านค้าเปิดให้ท่านได้ช้อปปิ้งยามค่ำคืนอย่างจุใจถึง 4 ทุ่ม  

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  GOLD COAST WATERMARK   HOTEL หรือเทียบเท่า

 


วันที่สาม           โกลด์โคสท์ – พาราไดซ์ คันทรี ฟาร์ม – บริสเบนชมเมือง – ซิดนีย์

เช้า        รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ พาราไดซ์คันทรี ฟาร์ม ชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะของสุนัขแสนรู้
ชมการสาธิตการทำ Billy Tea & Damper พร้อมชิมชา และขนมปังแดมเปอร์ของชาวออสซี่ ชมการขว้างบูมเมอแรง
และการสาธิตการรีดนมวัว ชมสัตว์พื้นเมืองของประเทศออสเตรเลียที่น่ารัก ไม่ว่าจะเป็นโคอาล่า วอมแบท จิงโจ้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โกลด์โคสท์
เมืองสวรรค์แห่งการพักผ่อนของออสเตรเลียที่มีหาดทรายสีทองยาวสุดลูกตา และเป็นเมืองที่มีร้านค้าเปิดให้ท่านได้ช้อปปิ้งยามค่ำคืนอย่างจุใจ

เที่ยง      รับประทานอาหารแบบ บาร์ บี คิว ในฟาร์มนำท่านชมเมืองบริสเบนที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำบริสเบนที่สวยงามราวกับภาพวาดและเป็นเมืองที่เจริญเติบโตจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
จนได้รับสมญานามว่า “รัฐแห่งการพักผ่อน” จากนั้นนำท่านชมศาลาว่าการเมืองในสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค รายล้อมด้วยอาคารทรงทันสมัย
ชมเซาท์แบงค์ ปาร์กแลนด์ สวนสาธารณะริมฝั่งแม่น้ำบริสเบน ที่กว้างใหญ่ เต็มไปด้วยพืชพรรณเขตร้อนอันอุดมสมบูรณ์
จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกช้อปปิ้งกับสินค้าหลากหลายกันได้ตามอัธยาศัย ที่ควีนส์ สตรีท มอลล์  จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน

18.20  น    ออกเดินทางจากสนามบินเมืองบริสเบนโดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF549
20.00 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  TRAVELODGE WENTWORTH SYDNEY HOTEL หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่สี่      ซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ชมหาดบอนได – ช้อปปิ้ง

เช้า         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเย็น
ในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดานโต้คลื่น
หาดทรายแห่งนี้ยังได้เป็นเส้นทางในการวิ่งมาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปิก ปี 2000 
ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวซิดนีย์
และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม แวะที่เดอะแก๊ป จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก
และความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงคราม
ม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งเป็นม้าหินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ
ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม  นอกจากนี้ด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เห็นโรงละครโอเปร่า
เฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร.

ล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์  เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE)
สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับออสเตรเลีย
ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี
และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์
และร้านอาหารจำนวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกับสะพานฮาร์เบอร์  ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากัน
ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและทำให้การเดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวงยิ่งขึ้น 
ชมเรือใบที่ชาวออสซี่นำออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งนี้ จากนั้นเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ แวะร้านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝาก
อาทิเช่นครีมบำรุงผิว หรือของที่ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย พร้อมไวน์รสเลิศของออสเตรเลีย
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  TRAVELODGE WENTWORTH SYDNEY HOTEL หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่ห้า                  ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

เช้า                      รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ อาคารระหว่างประเทศ
10.40 น.              ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ QF023
16.35 น.              เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ…

 

 

คณะผู้เดินทาง

ราคารวมตั๋ว
และวีซ่าแล้ว

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ตลอดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

59,900.- บาท

32,900.- บาท

เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่          

56,900.- บาท

31,900.- บาท

เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง

54,900.- บาท

29,900.- บาท

เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง

53,900.- บาท

28,900.- บาท

ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ    

7,900.- บาท

7,900.- บาท

ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ท่านที่ 3 ลด

1,000.- บาท

1,000.- บาท

 

* ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบิน
* การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
* กรณีออกตั๋วแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสายการบิน
* สำหรับห้องที่เป็นสามเตียง (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลียมีจำนวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงที่สามารถพักได้ 3 ท่าน
หรืออาจเป็นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1  เตียงเสริม สำหรับห้องนอน 3 ท่าน

อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน  แควนตัส แอร์เวย์  ( QF) ตามเส้นทาง
- ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
- ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
-ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
-ค่าน้ำมันจากสายการบินวันที่ ณ วันที่  22 พฤศจิกายน 2556  และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ำมัน

อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
-ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนดที่  สายการบินอนุญาตให้โหลดกระเป๋าขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ใบ (23กิโลกรัม) และกระเป๋าเล็กถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัมต่อใบ
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
-ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าทิปคนขับรถของออสเตรเลียตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ

 

 

:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร:     02 758 5154 -6
แฟ็กซ์: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
โทรศัพท์ มือถือ:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย
เงินสด โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Submit เพื่อสำรองบริการ

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part
 
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.