update 22/02/2014
you are on page > ทัวร์ บาหลี อินโดนิเซีย 4 วัน 3 คืน
 
สำรองบริการ ทัวร์ ต่างประเทศ


 

ชื่อ  ทัวร์ บาหลี อินโดนิเซีย 4 วัน 3 คืน

รหัส KOTR 01

วันที่ 
14-17 / 21-24 มีนาคม 2557
4-7 / 5-8 / 13-16 / 25-28 เมษายน 2557
เดินทางโดยสายการบินไทย


วันแรกของการเดินทาง           สนามบินสุวรรณภูมิ – เดนพาซา บาหลี – สวนพระวิษณุ วัดอูลุวาตู

06.30 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่องทางเข้าที่ 2 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย เพื่อเช็คอิน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ....
อำนวยความสะดวกด้านเอกสาร และสัมภาระ จากนั้นให้ท่านอิสระจับจ่ายสินค้าภายในร้าน Duty Free ก่อนจะถึงเวลาเครื่องออก

08.50 น.        ออกเดินทางสู่เดนพาซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่TG 431

14.15 น.        ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ งูราราย Ngurahrai International Airport เมืองเดนพาซาร์ เกาะบาหลี ดินแดนอันสงบ
และปราศจากมลภาวะ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติค หาดทรายสวยขาวสะอาด และตำนานลี้ลับแห่งวัฒนธรรมฮินดู
นำท่านชม สวนพระวิษณุ อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ ครึ่งตัวจำลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ  พระผู้ปกป้องโลก และยังมีรูปปั้นนกครุฑ หรือเทพการูด้า
เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระวิษณุ  อิสระท่านได้ เดินชมบรรยากาศภาพในสวน พร้อมท้องฟ้าสีคราม
นำท่านเดินผ่าน แท่นหินขนาดใหญ่ ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของธรรมชาติ วางเรียงราย จนเกิดเป็นทางเดินชมสวนอันงดงาม นำท่านเดินทางสู่
จุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งขอบาหลี ณ จุดปลายสุด ซึ่งเป็นที่ตั้งของ วัดอูลูวาตู ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชัน เบื้องล่างจะเป็นหน้าผา
ที่มีทะเลซัดเข้ากับหน้าผาเป็นระยะๆ ท่านสามารถชมภาพขอบฟ้าตัดกับน้ำทะเลสีคราม จากนั้นตื่นเต้นและสนุกสนานไปกับระบำไฟ หรือเคชักแดนซ์

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำแบบซีฟู๊ด ณ หาดจิมบารัน

 

วันที่สองของการเดินทาง          บารอง แดนซ์ – หมู่บ้านหัตถกรร – หมู่บ้านคินตามณี – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – วัดถ้ำซ้าง

เช้า                  บริการอาหารเช้า (มื้อที่2/9)ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เปิดรับการท่องเที่ยวบาหลี ในวันใหม่ ด้วยการนำท่านเข้าชม การแสดงอันลื่อชื่อของบาหลี Barong Dance เป็นการแสดงที่เมื่อเดินทางมาถึงบาหลีแล้ว
ไม่สมควรพลาด นาฏกรรมรำศักดิ์สิทธิ์ การร่ายรำด้วยท่าทีอ่อนช้อยงดงาม
เสียงเพลงไพเราะ บรรยายการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่ว เป็นการต่อสู่ระหว่างปีศาจชั่วร้ายและความดี บารอง สัตว์แห่งโบราณนิยาย
ซึ่งเป็นตัวแทนของความดี และ รังคา สัตว์ประหลาดแห่งโบราณนิยาย เป็นตัวแทนแห่งปีศาจชั่วร้าย จากนั้นนำท่านสู่ ภูเขาไฟกูนุง บาร์ตูร์
ณ หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในบาหลี  ได้ชื่อมาจากเมืองโบราณแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ริมปากปล่องภูเขาไฟกุนุง บาตูร์
เป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของบาหลี  ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1, 717 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้น ๆ ภูเขาไฟกูนี้ เป็นหุบเขาที่งดงาม
มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี จากนั้นสู่ หมู่บ้านหัตถกรรม ชมงานฝีมือพื้นบ้าน การแกะสลักไม้
หน้ากาก เครื่องเงิน เครื่องทอง และการวาดลวดลายบนผ้าบาติก ของชาวบาหลี พร้อมซื้อหาเป็นของฝาก และที่ระลึกจากเกาะบาหลี

กลางวัน           บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่3/9)ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เป็ดทอด หรือที่ใครๆ ก็รู้จักในชื่อ ANGRY DUCK
เป็ดทอดกรอบอร่อย เสิร์ฟพร้อมข้าวเหลืองทานพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดจากทางร้าน เป็นเมนูที่ใครมาก็ต้อง REQUEST…
นำท่านชม วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ ศาสนสถานที่เก่าแก่ และเป็นที่เคารพสักการะของชาวบาหลีซึ่งมีอายุมากกว่าพันปี
ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เตียต้า เอ็มพูล ซึ่งเป็นน้ำพุจากธรรมชาติที่ผุดขึ้นจากตาน้ำใต้ดินเป็นเวลามานานนับพันพันปี
จากนั้นเปลี่ยนบรรยากาศชมต้นกาแฟและการสาธิตการคั่วกาแฟแบบพื้นเมืองทดลองชิมกาแฟบาหลีมากมายหลายรสชาติ
และหากท่านได้อยากลองชิมกาแฟขี้ชะมดก็สามารถซื้อได้ที่นี่ในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทย หลังจากนั้นสู่ ถ้ำช้าง หรือ ปุรากัวกาจาห์ 
ที่โดดเด่นด้วยแผ่นหินแกะสลักหน้าปากทางเข้าถ้ำ มองดูคล้ายใบหน้าช้าง บางก็ว่าคล้ายยักษ์อ้าปากกว้าง ชาวบาหลีเชื่อว่าคือปากของปีศาจร้าย
ภายในถ้ำ ด้านหนึ่งจะเป็นรูปปั้นพระพิฆเนศ อีกด้านเป็นรูปปั้นศิวลึงค์ 3 แท่ง เป็นเครื่องแทนเทพ 3 องค์ พระศิวะ พระนารายณ์ พระวิษณุ
ตามความเชื่อของฮินดู ด้านหน้าปากถ้ำเป็นสระศักดิ์สิทธิ์ มีน้ำไหลพุ่งจากปากปล่อง แกะสลักเป็นรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเชื่อว่า
ถ้าใครอยากมีลูก ลองมาดื่มหรืออาบน้ำที่นี่ จะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง... 

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ (มื้อที่4/9) ณ ภัตตาคารจีน

 

วันที่สามของการเดินทาง         เบดูกูล – วัดอูลันดานู – วิหารกลางสุทรทานาล้อท

เช้า                   บริการอาหารเช้า (มื้อที่5/9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี บนยอดเขาตอนกลางของเกาะ พร้อมทั้งชมความงามของทะเลสาบ เบดูกูล ซึ่งอยู่ระหว่างภูเขาไฟที่ดับแล้ว
ระหว่างการเดินทาง ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตการทำเกษตรกรรมของชาวบาหลี คือ การทำนาขั้นบันได ซึ่งเป็นภาพที่งดงามมาก นำท่านเที่ยวชมเมือง เบดูกูล
เมืองที่มีความสวยงามในบรรยากาศของริมฝั่งทะเลสาบบราตัน

ที่ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร นำท่านเข้าเยี่ยมชม วัดอูลันดานู วัดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบ
มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสีขาว วัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู
รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่งสายน้ำ มีลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่เรียกว่าเมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น ความสวยงามของวัดนี้
มักปรากฏอยู่ในภาพถ่ายโฆษณาการท่องเที่ยวของบาหลีเสมอ...

กลางวัน           บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่6/9) ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ วิหารกลางสมุทร ทานาล้อท ที่งดงามขึ้นชื่อของเกาะบาหลี ชมความสวยงามของวิหารกลางสมุทร และชมไฮไลท์พระอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้าได้ที่นี่  
วิหารทานาล้อท เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบาหลีให้ความเคารพบูชาอย่างมาก มีทิวทัศน์และบรรยากาศที่สวยงาม บริเวณด้านนอกวัด จะมีร้านขายของที่ระลึก
จากนั้นอิสระเดินเล่นชายหาดตามอัธยาศัย หรือเดินเลือกชมซื้อของที่ระลึกบริเวณตลาดพื้นเมือง

ค่ำ                   บริการอาหารค่ำ (มื้อที่7/9)ณ บริการอาหารค่ำมื้อพิเศษ Flying Fish Gourame หรือเมนูปลาบินแสนอร่อย
รับประทานปลาบินแสนอร่อยกับเครื่องเคียง สลัด และน้ำจิ้ม อร่อยสุขภาพดี+ถ่ายรูปสวยๆกับปลาบิน 

 

วันท่สี่ของการเดินทาง  ช้อปปิ้งย่านกูตา – เดนพาซาร์ – กรุงเทพฯ

เช้า       บริการอาหารเช้า (มื้อที่8/9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มที่กับการพักผ่อน และเพลิดเพลินกับบรรยากาศของโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านสู่ใจกลางย่านกูตา ให้ท่านได้อิสระช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองย่าน
Kuta ให้ท่านได้มีเวลาจับจ่ายสินค้าที่ระลึก ช็อปปิ้งและเดินเล่นที่ ห้าง Centro ห้างสรรพสินค้าใหญ่ที่สุดในบาหลี หรือหากมีเวลาเหลือพอ
นำท่านไปช็อปปิ้งที่ห้าง DFS Duty Free ที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย...

กลางวัน           บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่9/9) ณ ภัตตาคารหลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานงูราราย
16.20 น.        นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 432
19.30 น.        ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการ  

บาหลีสุดที่รัก
โรงแรมที่พักระดับ4ดาว (หรือเทียบเท่า)
ALL SEASONS LEAGIAN / THE AKMANI LEGIAN

14-17 มี.ค.
21-24 มี.ค.
25-28 เม.ย.

4-7 เม.ย.
5-8 เม.ย.

13-16 เม.ย.

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ

27,900.-

29,900.-

32,500.-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

26,900.-

28,900.-

31,500.-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)

25,900.-

27,900.-

30,500.-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)

24,900.-

26,900.-

29,500.-

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

5,000.-

5,000.-

5,000.-

 

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย ไปและกลับชั้นทัศนาจร พร้อมน้ำหนักสัมภาระ 20 กก./ท่าน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ทางบริษัทฯจัดไว้ ทุกมื้อตามที่ระบุในรายการจำนวนทั้งหมด รวม9มื้อ
 • ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน และค่าภาษีน้ำมันของสายการบิน
 • ค่าภาษีสนามบินสนามบินไทย+บาหลี ทุกแห่งที่มีการใช้สนามบิน
 • ค่ารถปรับอากาศรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการตลอดรายการ
 • ค่าห้องพัก3คืนในบาหลี ที่โรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่าค่าอาหารตามที่ระบุไว้
 •  ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ดูแลคณะ จากประเทศไทยตลอดการเดินทาง (กรณีลูกค้าไม่ต่ำกว่า15คน)
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ ดูแลคณะ ตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ ตลอดระยะเวลาท่องเที่ยว สูงสุดกรณีสูญเสียชีวิต 1ล้านบาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม          

 • ค่าอาหารมื้ออื่นๆ ที่ท่านสั่งเอง และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดและอื่นๆ และมินิบาร์ภายในห้องพักโรแรม
 • ค่าสิ่งของน้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนด (สายการบินกำหนดน้ำหนักให้ท่านละ 20 กก.)
 • ค่าทิป ไกด์และคนขับของประเทศอินโดนีเซีย 15USD./หรือ 500บาทต่อท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยตามแต่ความสมัครใจของลูกค้า
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% (ถ้ามี) ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้ามี)

 

 

:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร:     02 758 5154 -6
แฟ็กซ์: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
โทรศัพท์ มือถือ:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย
เงินสด โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Submit เพื่อสำรองบริการ

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part
 
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.