update 06/02/2014
you are on page >   ทัวร์ ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว 6 วัน
 
สำรองบริการ ทัวร์ ต่างประเทศ
 

ชื่อ  ทัวร์ ญี่ปุ่น เทศกาลฮานามิ ฤดู ดอกซากุระบาน 6 วัน

รหัส JPBW 02

วันที่   
27 มีนาคม-01 เมษายน 2557
01-06 เมษายน 2557

 

วันแรก             กรุงเทพฯ – นาริตะ

19.00 น.      พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
ด้านเอกสารและสัมภาระ
22.10 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG640

 

วันที่สอง          นาระตะ – โตเกียว – อาซากุซะ – อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย(อิสระช้อปปิ้ง “ชินจุกุ” หรือ อิสระเที่ยวโตเกียวดีนีย์แลนด์
หรือ โตเกียวดีสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดีนสนีย๋ซ๊ เที่ยวได้เต็มที่ สนุกได้ทั้งวัน ชมกาแสดงพลุ และ ขบวน อิเลคทริค พาเหรด อันสวยงาม)

06.20 น.+1     ถึงท่าอากาศยานนาริตะ จังหวัดชิบะ  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า 2 ชม.) นำท่านชม วัดอาซากุซ่า ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว
สร้างเสร็จในปี พ.ศ.1171 สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม (เทพธิดาแห่งความเมตตา) อันมีเรื่องเล่าว่าชาวประมงได้ทอดแหติดขึ้นมา ตั้งแต่นั้นมาวัดนี้ก็กลายเป็นสถานที่สำหรับจาริกแสวงบุญ กระทั่งปัจจุบันก็ยังคงเป็นวัดที่มีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางไปเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย
วัดนี้ใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลสำคัญมาแต่สมัยโบราณ อาทิเช่น  เทศกาลชันจะ เทศกาลโฮซึกิ อิชิ และฮะโกะอิตะ อิชิ
ภายในยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่มีความสูง 5.5 เซนติเมตร ท่านจะเห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูง 4.5 เมตร
ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัดแห่งนี้รวมถึงถนนนาคามิเสะ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของวัดมีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องลาง ของเล่น
ของใช้ในประเพณี เสื้อผ้า และขนมโบราณ ซึ่งบางอย่างตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานับร้อยปี

หลังจากนั้นนำท่านเดิน เข้าสู่ที่พัก  SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า (วางกระเป๋าไว้ที่ Lobby) Check in หลังเวลา 15.00 น.
** เชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย **

เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์
หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า

แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SKII, SHISEDO  และอื่นๆอีกมากมาย
ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย ณ ย่านดังของโตเกียว ไม่ว่าจะเป็นชินจูกุ ชิบุยะ ฮาราจูกุ กินซ่า อิเคบุคุโระ อากิฮาบาระ หรือ อิสระเที่ยว “โตเกียวดิสนีย์แลนด์”
ดินแดนแห่งความฝันและความสนุกที่ซึ่งกำแพงแห่งอายุ  ไม่จำเป็นสำหรับผู้มาเยือน ใช้ทุนในการสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ท่านจะได้สัมผัสกับ มิกกี้เมาส์ โดนัลดั๊กส์ และเหล่าผองเพื่อนๆจากวอลท์ดิสนีย์มากมาย
อีกทั้งเครื่องเล่นที่พร้อมสร้างความหฤหรรษ์และความตื่นเต้นให้ทุกท่านหรือจะเป็น“โตเกียวดิสนีย์ซี” เป็นสวนสนุก
Theme Parkที่แสดงความอลังการเต็มไปด้วยเสน่ห์ตำนานและจินตนาการของการผจญภัยทางทะเล
ท่านจะได้สัมผัสกับสวนน้ำในรูปแบบต่างๆ ของเครื่องเล่น
***     รับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ตามอิสระตามอัธยาศัย (เพื่อไม่รบกวนเวลาของท่าน)

** สำหรับท่านที่ต้องการจะเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซี ราคาท่านละ  6,200 เยน (ไม่รวมค่าพาหนะ) **

 วันที่สาม          โตเกียว – ชมิสตรอเบอรี่สดผลโต – วนอุทานแห่งชาติฮาโกเน่  -ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เลท์

เช้า              รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ ที่ตั้งอยู่ใจกลางธรรมชาติซึ่งได้บรรยากาศของการชิมสตรอเบอร์รี่รสชาติ
แท้ๆของญี่ปุ่นมีขนาดผลใหญ่สีแดงสดรสหวานอร่อย ท่านสามารถเด็ดผลสตรอเบอร์รี่ทานได้ อย่างจุใจชอบแบบไม่อั้นที่แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสวนที่สมบูรณ์ที่สุด
เพราะปลอดสารเคมีและ แมลงต่างๆ (หรือผลไม้ตามฤดูกาล) แล้วนำท่านสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ 

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย                 นำท่าน ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ (ใช้เวลาล่องเรือ ประมาณ 40 นาที) ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ
ที่ตั้งตระหง่านท่ามกลางภูเขารายล้อมตัดกับพื้นน้ำในทะเลสาบ ระหว่างที่เรือแล่นสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงาม 
นำท่านขึ้นสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ และเชื่อกันว่าเมื่อกินไข่ดำ 1 ฟองสามารถทำให้อายุของท่าน
ยืนขึ้นอีกประมาณ 7 ปี 

นำท่านเดินทางสู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้ง โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าเลท ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway
ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดัง
ไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย
หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้าที่รวมไว้
ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  FUJI TOMINOKO HOTEL  หรือเทียบเท่า

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม (พิเศษ...ทานขาปูยักษ์แบบไม่อั้น)

  ***     พิเศษสุดๆ ในค่ำคืนนี้ท่านจะได้สวมใส่ชุดประจำชาติ “ยูกาตะ” และท่านจะประทับใจไปกับการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่น “อ็องเซ็น”
ที่อยู่ใจกลางธรรมชาติอย่างแท้จริง

 

 

วันที่สี่              ลานสกี ฟูจิเทน – โอชิโนะ ฮัคไค – นั่งรถไฟหัวกระสุน – นาโกย่า – ช้อปปิ้ง

เช้า              รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่าน สัมผัสหิมะ ที่ ลานสกีฟูจิเทน บริเวณเชิงเขาฟูจิ  * พิเศษ * ฟรี สโนว์ สเลด หรือกระบะเลื่อนหิมะ (ฟรี 2 ท่าน/1 อัน)
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกันทั้งครอบครัว หรือท่านจะเลือกพักผ่อนอิริยาบถกับการนั่งจิบกาแฟ ชมบรรยากาศลานสกี เลือกซื้อของที่ระลึกหลากหลาย
พร้อมเก็บภาพแห่งความประทับใจกับมุมสวยๆ ที่มีลานหิมะสีขาวเป็นฉากหลัง
พร้อมชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจีพร้อมดื่มด่ำบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ตามอัธยาศัย

*ท่านที่อยากทดลองเล่นสกีแบบระดับโปรก็มีให้เช่าอุปกรณ์การเล่น (แต่ราคาทัวร์นี้จะไม่ได้รวมค่าเช่าชุด และอุปกรณ์เล่นสกี)
นำท่านเดินทางสู่ โอชิโนะฮักไค สระน้ำที่เกิดจากฝีมือธรรมชาติ มีอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี เกิดจากการละลายของน้ำบนภูเขาฟูจิ
และได้สะสมอยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานกว่า 1,000 ปี และน้ำเหล่านี้เองก็ได้ผุดขึ้นมาเป็นบริเวณเดียวกันถึง 8 บ่อ
เมื่อมองที่ผิวน้ำจะเห็นน้ำที่ใสสวยงามชวนค้นหาสิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่เบื้องล่างยิ่งนักแล้ว

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย                 นำท่านสัมผัสกับเทคโนโลยีอันทันสมัยของญี่ปุ่นด้วยการนั่ง รถไฟหัวกระสุน“ชินคันเซ็น”
(1 สถานี) ที่มีความเร็ว 240 กม./ชม. สู่ เมืองนาโกย่า ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับชีวิตประจำวันของชาวญี่ปุ่นอย่างแท้จริง
 หลังจากนั้นเชิญท่านอิสระช้อปปิ้งที่นาโกย่า
ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  WASTIN NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่ห้า            นาโกย่า – โอซาก้า – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

เช้า              รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่  ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สวนสนุกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแถบคันไซ ซึ่งลงทุนอย่างมหาศาลและมีพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร
สถานที่ที่ได้จำลองฉากภาพยนตร์เรื่องดังของฮอลลีวู้ด ไว้มากมาย  เริ่มต้นที่  เซซามี สตรีท 4D มูฟวี่ เมจิก
ซึ่งเป็นฉากที่พาดำลึกลงไปในทะเลและทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าในแบบสามมิติและสนุกกับเหล่าETที่จะพาท่านไปนอกอวกาศอย่างสนุกสนาน
และมันส์สุดๆ เมื่อสัมผัสเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด คือ สไปเดอร์แมน ให้ท่านได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกและประทับใจมากที่สุดและระทึกใจ
กับฉากเพลิงไหม้จากเรื่องแบค ดร๊าฟท์ 

บ่าย                 เชิญท่านสนุกสนานเพลิดเพลินต่อภายใน ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ท่านจะได้ตื่นเต้นกับการตามล่า
ของฉลามยักษ์จากเรื่อง จอร์ส ซึ่งใช้ทุนสร้างกว่า 1,500 ล้านเยน  หรือเข้าไปสัมผัสโลกของป่าที่น่าตื่นเต้นได้จากภาพยนตร์ จูราสสิค พาร์ค
พร้อมร่วมค้นพบโลกที่ไดโนเสาร์ยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่นั่งเรือเพื่อเข้าไปผจญภัยกับดินแดนของเหล่าไดโนเสาร์
นอกจากนั้นยังมีเครื่องเล่นอีกมากมาย รวมทั้งโชว์ เมลส์ ไดฟ์ อินเดอะ โฟว์ โชว์ หรือโชว์ระทึกกับเหล่าสตั๊นแมน
หลังจากนั้นเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย ท่านจะสนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้าได้อย่างจุใจทั้งวัน อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง
กล้องดิจิตอล นาฬิกาแบรนด์เนม และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆใน ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า 
ซึ่งญีปุ่นมีสินค้าที่น่ารักมากมาย และสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก
***  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย (ไม่รบกวนเวลาของท่าน)

21.30 น.      จนได้เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคันไซ

 

วันที่หกของการเดินทาง         โอซาก้า – กรุงเทพฯ

00.30 น.        เดินทางกลับสู่  กรุงเทพฯ   โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 673
04.20 น.        ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

ราคาต่อท่าน

รวมตั๋วเครื่องบิน
27 มี.ค. -01 เม.ย. 57

รวมตั๋วเครื่องบิน
1-6 เม.ย.57

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่

58,900  บาท

55,900  บาท

33,900  บาท

เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่

54,900  บาท

51,900  บาท

33,900  บาท

เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่
(มีเตียงเสริม)

54,900  บาท

51,900  บาท

33,900  บาท

เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียงเสริม)

48,900  บาท

45,900  บาท

27,900  บาท

พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ

8,500  บาท

 

อัตรานี้รวม
* ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
* ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ
* ค่าอาหารตามรายการ
* ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
* ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
* แจกกระเป๋าล้อลากท่านละ 1 ใบ

อัตรานี้ไม่รวม
* ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
* ค่าทำหนังสือเดินทาง
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด         
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
* * ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!!

 

:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร:     02 758 5154 -6
แฟ็กซ์: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
โทรศัพท์ มือถือ:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย
เงินสด โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Submit เพื่อสำรองบริการ

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part
 
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.