update 22/02/2014
you are on page > ทัวร์ เกาหลีใต้ 5 วัน พระราชวังเคียงบ็อค – หมู่บ้านฝรั่งเศส – เกาะนามิ- อุทยานแห่งชาติโซรัคซา
 
สำรองบริการ ทัวร์ ต่างประเทศ


 

ชื่อ  ทัวร์ เกาหลีใต้ 5 วัน พระราชวังเคียงบ็อค – หมู่บ้านฝรั่งเศส – เกาะนามิ- อุทยานแห่งชาติโซรัคซา

รหัส KOTR 01

วันที่   
10 – 14 เมษายน / 16 – 20 เมษายน / 23 – 27 เมษายน / 30เมษา – 4 พฤษภาคม 57
1 – 5 พฤษภาคม / 3 – 7 พฤษภาคม / 8 – 12 พฤษภาคม / 9 – 13 พฤษภาคม / 14 – 18 พฤษภาคม / 21 – 25 พฤษภาคม 57


เดินทางโดยสายการบินไทย


วันแรกของการเดินทาง            กรุงเทพฯ - กรุงโซล

2000   คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D
สายการบินไทย (TG) ประตูทางเข้าหมายเลข 4 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
2330    บินลัดฟ้าสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ TG656บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 

วันที่สอง   หมู่บ้านฝรั่งเศส - เกาะนามิ  Winter Love Song – อาบน้ำแร่ ฟรี !!!

0655   เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น
เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

เช้า     รับประทานอาหารเช้า แบบอูด้งตามสไตล์เกาหลี  (มื้อที่1)
จากนั้นนำท่านสู่ La Provence หมู่บ้านฝรั่งเศส แห่งเกาหลีสัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส มีตึกเป็นสีต่างๆ สดใสมากๆ สีสรรบ้านเรือน
ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ ในฝรั่งเศส ตกแต่งสวยงามมาก ด้านในก็จะมีของขายหลากหลายแบบ เช่น ร้านขายเบเกอรี่ ร้านขายเครื่องครัว
ร้านขายต้นไม้และดอกไม้ ร้านขายไอศครีม ไว้ให้ท่านได้ชมและเลือกซื้ได้ และยังสามารถหามุมถ่ายรูปสวยได้ทุกมุม
กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการ DUKKALBI (มื้อที่2)
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเกาะนามิ นำท่านลงเรือชมวิวทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี Winter Love Song อันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชีย
มีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพกับโลเคชั่นประทับใจที่สวยงาม ปกคลุมด้วยหิมะตามอัธยาศัย ชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ
หรือจะเลือกขี่จักรยานชมวิวเหมือนฉากในละคร จนได้เวลาสมควรอำลา เกาะนามิ  จากนั้นผ่านชมธรรมชาติอันสวยงามของจังหวัดคังวันโด
เดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน หรือ สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการ โอซัม พุลโกกิ (มื้อที่3) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Sorak Daenyung Resort  หรือเทียบเท่า
ให้ท่านได้อาบน้ำแร่สไตล์เกาหลีเพื่อสุขภาพ (อาบน้ำแร่ฟรี)  การอาบน้ำแร่เป็นที่นิยมมากในเกาหลี มีผลดีกับระบบการไหลเวียนภายในร่างกาย
ทำให้ผิวพรรณผ่องใสสวยงาม ให้ท่านได้ผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับสวนน้ำ Theme Park ในรูปแบบต่างๆ (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ และหมวกว่ายน้ำไปด้วย)
รายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถขอคำแนะนำได้จากหัวหน้าทัวร์


วันที่สาม          อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮึงซา - กิมจิแลนด์  –  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปปิ้งทงแทมุน

เช้า     รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่4)
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี) ชมความสวยงามของดอกไม้ที่ผลิบานทั้งสองข้างทาง จากนั้นนำท่านเข้าสู่เขต
วัดชินฮึงซา ที่อยู่ภายในอุทยาน ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัยอาณาจักรชิลล่า เชิญท่านนมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่กลางหุบเขา
ก่อนจะเดินผ่านสะพานชำระล้างจิตใจ และเข้าสู่เขตวิหารเพื่อสักการะนมัสการขอพรแก่พระพุทธรูปด้านใน  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ กิมจิแลนด์
เล่ากันว่า กิมจิเกิดขึ้นสมัยโชซอน (Choson) โดยชาวบ้านเก็บผักสดมาหมักไว้ในไห กิมจิทำเก็บไว้กินได้ทุกฤดูกาล ชาวเกาหลีใส่กิมจิในอาหารแทบทุกชนิด
ตั้งแต่ข้าวต้ม ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด สตู บะหมี่ จนถึงพิซซ่า และเบอร์เกอร์ ชาวเกาหลีนิยมทำกิมจิกินเองที่บ้าน ตำหรับกิมจิแต่ละบ้านจึงไม่เหมือนกัน
และตกทอดเป็นเหมือนมรดกปลายจวักของสตรีเกาหลีอีกด้วย ขอเชิญท่านร่วมหาประสบการณ์ในการทำกิมจิอาหารประจำชาติเกาหลี ที่ไม่ว่ามื้อไหน
ก็จะต้องมีกิมจิเป็นส่วนประกอบอยู่ในอาหารมื้อนั้นๆ ด้วยทุกครั้งไป และกิมจินี้ยังมีมากกว่า 100 ชนิดให้เลือกรับประทาน
ให้ท่านฝึกลองทำและได้ชิมกิมจิฝีมือของตัวท่านเอง หากติดใจท่านสามารถบรรจุใส่ถุงสุญญากาศ เพื่อนำกลับมารับประทานต่อที่ประเทศไทยได้อีกด้วย
พิเศษ เก็บความประทับใจกับชุดประจำชาติเกาหลีฟรี !!

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการ คาลบี้  (มื้อที่5)

จากนั้นนำท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และเป็นที่นิยมของชาวเกาหลีและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา
และขอเชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อและเสือ
ผู้เป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก มีอายุกว่า 15 ปีแล้ว และสนุกไปกับลีลาท่าทางอันพริ้วไหวของหมีต่างๆ ซึ่งพนักงานขับรถซาฟารีจะเป็นผู้ทักทาย
และเล่นกับพวกเขาเหล่านั้น และเติมเต็มความสุขของท่านด้วยเครื่องเล่นนานาชนิดด้วยบัตร Free Pass  สามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดจำนวนครั้ง
เชิญท่านเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไม้ ซึ่งกำลังบานสะพรั่งเต็มสวน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ (เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน ชมสวนดอกทิวลิป
, เดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน ชมสวนดอกกุหลาบ เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน ชมสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน) ชมสวนดอกเบญจมาศ

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  บริการ บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์  (มื้อที่6)
จากนั้นนำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตลาดทงแทมุน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออก ซึ่งท่านสามารถสรรหาสินค้า
หลากหลายประเภทตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าที่แนะนำอาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัว ถุงเท้า ผ้าพันคอ
โดยท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการช้อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Best western hotel หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่สี่      สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – พระราชวังเคียงบ็อค - คลองชองเกชอน - Seoul Tower – เมียงดง – BiBap Show

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่7)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร
เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรอ๊อตเกตนามูนี้ เป็นที่นิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์
กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา   หลังจากนั้น นำท่านผ่านชม บลูเฮาส์ ทำเนียบของประธานาธิบดีคนปัจจุบัน
(ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆ ทั้งสิ้น) แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะชมทัศนียภาพ
อันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ำพุ นับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง
รับทราบประวัติความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่ยุคโบราณผ่านทางห้องแสดงหุ่นจำลอง จากนั้นนำท่านย้อนรอยละครเรื่อง Princess Hours
หรือเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชาที่ พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน
ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหาร
และเป็นที่ประทับของกษัตริย์  ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ำเคียงเฮวรู
ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ ไก่ตุ๋นโสม (มื้อที่8)

จากนั้นนำท่านชม คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา
และบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น้ำใส จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ที่กำลังแหวกว่ายไปมา
ปัจจุบันโครงการชองเกชองได้กลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทั้งสองฝั่งคลอง
ที่ในยามค่ำคืนจะเต็มไปด้วยแสงสีสวยงามน่าชม จากนั้นนำท่านย้อนรอยละครซีรีย์ชื่อดัง "My name is Kim Sam Soon" ณ ภูเขานัมซาน
ซึ่งเป็นภูเขาเพียงลูกเดียวที่อยู่ใจกลางเมืองหลวง ชมทัศนียภาพของกรุงโซล และเขตชายแดนแบบรอบทิศ 360 องศา ณ Seoul Tower 1 ใน 18 หอคอย
เมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล    จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่าน เมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่า
แฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางดังๆของเกาหลี
พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน
เชิญท่านเลือกซื้อหาสินค้าตามอัธยาศัย หรือจะเลือกลองนั่งดื่มกาแฟในคอฟฟี่ช้อปสไตล์เกาหลีได้ที่นี่เช่นกัน

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่9) จากนั้นนำท่านชมโชว์ BiBap Show เป็นการแสดงโชว์ที่ผสมผสาน การทำครัวผ่านท่าทางประกอบการเต้นรำ
ที่สนุกสานโดยนักแสดงที่มีความสามารถด้านการเต้นรำอีกทั้งศิลปะการต่อสู้ การตีกล่อง และการร้องเพลง โดยไม่มีคำพูดใดๆ แต่ทุกท่านจะเข้าใจโดยการแสดงอารมณ์
ออกมาจากภาษากาย ได้อย่างสนุกสนาน
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Best western hotel หรือเทียบเท่าวันที่ห้า      ศูนย์โสม – Duty Free  - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ซุปเปอร์มาร์เก็ตของฝาก –กรุงเทพฯ

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่10)
หลังอาหารนำท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม
พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า กลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นนำท่านสู่
แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี DUTY  FREE ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม  มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอางค์,กระเป๋า,กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ
ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่ 

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ พิบิมพัพ พุลโกกิ (มื้อที่11)
จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
จัดแสดงเรื่องราวต่างๆของการทำสาหร่ายและประวัติความเป็นมาต้นกำเนิดของการผลิตสาหร่ายและขั้นตอนการผลิตสาหร่ายที่ใหม่ทุกวันให้ท่านจะได้
เลือกชิมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ลิ้มลองและเลือกซื้อเพื่อนำมาเป็นของฝาก เช่น สาหร่ายอบแห้ง, สาหร่ายย่าง  
จนได้เวลาสมควรนำท่านสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ร้านค้าสนามบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองอีกรอบหนึ่ง
เป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย ลูกอมแปลกๆที่ประเทศไทยอาจไม่มี ช้อกโกแลตสโตน
น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้สาลี่ ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย
1955    เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG693 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
2340    ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***SPECIAL OFFERS***ข้าวห่อสาหร่ายและนมกล้วย อาหารว่าง  / รับของที่ระลึกจากเกาหลี ท่านละ 1 ชิ้น

 

อัตราค่าบริการ  

กำหนดการเดินทาง (TG)

ผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2ท่าน)

เด็กเสริมเตียง

เด็กไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว

10 – 14 เมษายน 57

36,900.-

35,900.-

33,900.-

6,000.-

16 – 20 เมษายน 57

36,900.-

35,900.-

33,900.-

6,000.-

23 – 27 เมษายน 57

34,900.-

33,900.-

31,900.-

6,000.-

30เมษา – 4 พฤษภาคม 57

36,900.-

35,900.-

33,900.-

6,000.-

1 – 5 พฤษภาคม 57

36,900.-

35,900.-

33,900.-

6,000.-

3 – 7 พฤษภาคม 57

34,900.-

33,900.-

31,900.-

6,000.-

8 – 12 พฤษภาคม 57

36,900.-

35,900.-

33,900.-

6,000.-

9 – 13 พฤษภาคม 57

36,900.-

35,900.-

33,900.-

6,000.-

14 – 18 พฤษภาคม 57

34,900.-

33,900.-

31,900.-

6,000.-

21 – 25 พฤษภาคม 57

36,900.-

35,900.-

33,900.-

6,000.-

 

ราคาทัวร์รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 2. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 4. ค่าที่พักโรงแรม  ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 -3 ท่าน
 5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 7. ค่าป้ายแบรนด์เนอร์อย่างดี สำหรับถ่ายรูปหมู่คณะ
 8. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
 9. ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 10. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 11. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ20 USD หรือ 20,000 วอนต่อท่านตลอดทริป

 

ราคาทัวร์ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง,
  รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 2. ค่าภาษี 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
 4. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)
  5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก
  (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

 

:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร:     02 758 5154 -6
แฟ็กซ์: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
โทรศัพท์ มือถือ:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย
เงินสด โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Submit เพื่อสำรองบริการ

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part
 
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.