Categories
Ticket Thai

จ.แม่ฮ่องสอน ข้อมูลท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน เมือง ปาย แม่สะเรียง ขุนยวม แม่ลาน้อย ทุ่งทานตะวัน ดอยกองมู วัดจองคำจองกลาง โรงแรม ที่ัพัก รีสอร์ท ทัวร์ แพคเกจทัวร์ คำขวัญ


แม่ฮ่องสอน

คำขวัญประจำจังหวัด
หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดีประเพณีงาม คือนามถิ่นบัวตอง

ข้อมูลทั่วไป
แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดชายแดนจังหวัดหนึ่ง ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับสหภาพพม่า ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกสุดของภาคเหนือ โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 924 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 12,681.259 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันแบ่งการปกครอง
ออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมือง แม่สะเรียง ขุนยวม ปาย แม่ลาน้อย สบเมย และปางมะผ้า

แม่ฮ่องสอนได้ชื่อว่า เมืองสามหมอก เนื่องจากเป็นเมืองในหุบเขา ล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อนทอดขนานไปกับทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาแดนลาว ดังนั้น จึงถูกปกคลุมด้วยหมอกตลอดทั้งปี มีทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาติของเทือกเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้นานาพันธุ์จนมีคำกล่าวว่าเปรียบเสมือนกับเป็น
สวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทย

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 2982-3 โทรสาร 0 5361 2984 บมจ.การบินไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 1299 ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5361 1198 โทรสาร 0 5361 1808 ตำรวจท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 1952, 0 5361 1812 โทรสาร 0 5361 1813 สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง โทร. 0 5361 1239 ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 2057 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ โทร. 0 5361 1378, 0 5361 1398 ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 2079 โทรสาร 0 5361 1349 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 2156 ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 1357 ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง โทร. 0 5368 1220, 0 5368 1231 ที่ว่าการอำเภอขุนยวม โทร. 0 5369 1108

ที่ว่าการอำเภอปาย โทร. 0 5369 9195

ลิงค์น่าสนใจ


+ แม่ฮ่องสอน

+ แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่ลาน้อย

+ ปาย แม่ฮ่องสอน

เทศกาลน่าสนใจ

งานวันดอกบัวตองบาน ประวัติ / ความเป็นมา “ดอกบัวตอง” เป็นดอกไม้ป่าสีเหลือง มักขึ้นอยู่ตามป่าเขาสูงทางตอนเหนือของประเทศไทย มีชื่อภาษาอังกฤษว่า MEXICAN SUNFLOWER บางแห่งเรียกว่า “ทานตะวันป่า” “ทานตะวันเขา” “ทานตะวันดอย” มีลักษณะเป็นไม้พุ่มสูงประมาณ 2-5 เมตร ลำต้นขนาดเล็กสีน้ำตาลมีขนตามกิ่งก้าน ใบสีเขียวขนาดใหญ่ ปลายใบเป็นแฉก โคนใบสอบเข้าหาก้านใยทั้งสองด้าน ดอกมีลักษณะคล้ายดอกทานตะวันแต่ขนาดเล็กกว่า เส้นผ่าศูนย์กลาง 14-15 เซนติเมตร มีเกสรเป็นกระจุกสีเหลืองอยู่กลางดอก กลีบดอกมีประมาณ 13-15 กลีบ โคนกลีบกว้างแล้วค่อย ๆ เรียวแหลมที่ปลายกลีบ ดอกบัวตองจะเริ่มบานปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนธันวาคม เมื่อดอกโรย แล้วจะติดเมล็ดคล้ายเมล็ดทานตะวัน ซึ่งอาจนำมาสกัดใช้เป็นยาฆ่าแมลงและยากันยุงได้ กำหนดงาน ขึ้นอยู่กับผู้จัด

สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www.tat.or.th/festival

Travel NEWS
อ่าน ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ แม่ฮ่องสอน