Categories
Ticket Thai

ทัวร์มาเลเซีย แพคเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน เก็นติ้งไฮแลนด์ – ซิตี้ทัวร์ เริ่มต้นที่หาดใหญ่ เดินทางโดยรถตู้ หรือรถโค้ชปรับอากาศ

วันที่ 18 ส.ค. 52 : หาดใหญ่ – เก็นติ้งไฮแลนด์ – สวนสนุกบนเก็นติ้งฯ (-, – ,-)

07.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมายไว้ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ประเทศมาเลเซียผ่านด่านสะเดา ของประเทศไทยทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง พิธีการของศุลกากรของประเทศมาเลเซีย ที่ด่านบูกิตคาอีตั๊มผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์ตันหยงมาลิม ซึ่งเป็นทางผ่านดู ทัศนียภาพที่สวยงามตามเส้นทาง 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย หลังอาหารนำท่านมุ่งหน้าสู่เก็นติ้งถึง ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ท่านจะได้สนุกสนานกับ การนั่งกระเช้าลอยฟ้า(SKYWAY)เป็น เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซึ่งสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อ วินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 ก.ม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเซียจะได้สัมผัสปุยเมฆ หมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนำเสื้อหนาวติดตัวไปด้วย) หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม เฟิสต์ เวิลด์ 16.00 น. รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย หลังอาหารไกด์จะนำท่านเข้าชมบ่อนคาสิโน ระดับชาติที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่าง ถูกต้องตามกฎหมาย (อิสระ) เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่าง ๆ อาทิเช่น สล็อต แมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า เป็นต้น( ท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อ มีปก สวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรี

แต่งกายแบบสากลนิยมเด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้า ) ** ขอให้ท่านโชคดี ** อิสระตาม อัธยาศัย

วันที่ 19 ส.ค. 52 : เก็นติ้งไฮแลนด์ – อาหารเย็น + โชว์การแสดง (เช้า, – ,เย็น ) 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม หลังอาหารไกด์จะพาท่านได้เพลิดเพลิน กับการเที่ยวชมสวนสนุกทั้งกลางแจ้ง และใน ร่ม สนุกกับเครื่องเล่นมากมาย อาทิ รถไฟเหาะตีลังกา รถแข่งโกล์คาร์ต สกายเรนเจอร์ บ้านผีสิงและร้านค้าอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งเหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ทุกเพศทุกวัยให้ ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย ระหว่างทางหลังจากนั้นนำท่านสู่เก็นติ้งฯ ซึ่งมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้นำท่านสนุกสนานเพลิดเพลิน กับสวนสนุกกันต่อทั้ง กลางแจ้งและในร่ม ภายในโรงแรมเฟิสต์เวิลด์ ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งสินค้า ณ. ห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ หรือเลือกพักผ่อนหย่อนใจโดยการนั่งฟังเพลง เพราะ ๆ บริเวณโรงแรม 18.00 น. รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ต์ พร้อมโชว์การแสดง หลังอาหารนำท่านเข้าบ่อน คาสิโนสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคหรือสนุกสนานกับ เครื่องเล่นเกมต่าง ๆ มากมาย และร้านค้ามากมายช้อปปิ้งฯ

เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 20 ส.ค. 52 : เก็นติ้ง- กัวลาห์ -ซิตี้ทัวร์ -ช้อปปิ้ง -ปุตราจาย่า – หาดใหญ่ (เช้า,-,-) 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า แบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านอำลายอดเขาเก็นติ้งฯ นำท่านมุ่งสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งเป็นเมือง หลวงของประเทศมาเลเซีย “ นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับไปด้วยต้นไม้ และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการการตาม เส้นทางแวะร้าน นาฬิกาปลอดภาษี,จากนั้นนำท่าน ชมจตุรัสเมอเดก้า ศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร ชมความงามของ สถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด,ชม พระราชวังแห่งชาติพร้อมทหารม้า ทหารราบประจำพระองค์ ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ ระลึกผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึก รัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก TWIN TOWER ตึกคู่แฝดที่สูงที่สุดใน โลก (ปิโตนาส 452 ม.) รถไฟลอยฟ้ารอบเมือง 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย แวะร้านช็อกโก้แลต แวะนำท่านถ่ายภาพ คู่ตึกคู่แฝด (TWIN TOWER ) เก็บไว้เป็นที่ระลึก หลังจากนั้นมุ่งสู่ “เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)” ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาลนำท่านชมสำนักนายกรัฐมนตรี (ท่านดร.มหาธีร์) ชมมัสยิดสีชมพูซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่ ภายในของมัสยิดตกแต่ง อย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ ผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีของ ท่านดร.มหาธีร์ มูฮัมหมัด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม 18.00 น. ถึงด่านจังโหลน เพื่อแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรีจนถึงเวลานัดหมายผ่านพิธี

การตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศถึงหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพพร้อม ความประทับใจ