Categories
Ticket Thai

รามายานา เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา Ramayana Koh Chang Resort & Spa ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท เกาะช้าง ตราด รามายานา เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา Ramayana Koh Chang Resort and Spa เกาะช้าง จ.ตราด บริการ จองโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก เกาะช้าง ตราด koh chang Trad hotel resort reservation

หมายเหตุ • ในช่วงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 – 8 มกราคม 2557 ต้องพักต่อเนื่องอย่างน้อย 5 คืน • ในช่วงวันหยุดยาวหรือช่วงเทศกาล พักอย่างน้อย 2 คืน อาทิ – วันจักรี 5-7 เม.ย. 2557 – วันสงกรานต์ 12-16 เม.ย. 2557 – วันฉัตรมงคล 3-5 พ.ค. 2557 – วันวิสาขบูชา 24 – 26 พ.ค. 2557 • ในวันที่ 12 – 16 เมษายน 2557 จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท ต่อห้องต่อคืน


สำหรับครอบครัว :

– เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง ไม่เสริมเตียง คิดค่าอาหารเช้า 50% ของราคาผู้ใหญ่ ประมาณ 175 บาท – เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 2 ท่าน ท่านแรกต้องชำระค่าเตียงเสริม อีกท่านพักรวมกับผู้ปกครอง( ไม่เสริมเตียง ) และชำระค่าอาหารเช้า 50% ของราคาผู้ใหญ่ ประมาณ 175 บาท – เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง (ไม่เสริมเตียง) ไม่คิดค่าบริการ และ ฟรี ค่าอาหารเช้า ** ส่วนลดค่าอาหารสำหรับเด็ก มื้อกลางวัน และเย็น 50% สำหรับ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี


อาหารพิเศษ (บังคับกาล่าดินเนอร์) :

• คริสต์มาส อีฟ 24 ธันวาคม ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,800 บาท / เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 900 บาท • วันปีใหม่ 31 ธันวาคม ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,500 บาท / เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 1,250 บาท บริการ รับ – ส่ง สนามบิน : บริการ รถรับ – ส่ง ( ไม่เกิน 6 ท่าน ต่อคัน โดยรถตู้ ) • สนามบิน ตราด – รีสอร์ท 2,300 บาท / คัน / เที่ยว • กรุงเทพ – รีสอร์ท 8,000 บาท/ คัน /เที่ยว

• กรุงเทพ – รีสอร์ท – กรุงเทพ 12,000 บาท /คัน /ไปกลับ