Categories
Ticket Thai

Aonang Villa Resort อ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท เมือง อ่าวนาง กระบี่ Aonang Villa Resort อ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท อ่าวนาง จ.กระบี่ บริการ จองโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก กระบี่ อ่าวนาง เมือง Krabi Ao nang Hotel resort reservation

สำหรับครอบครัว : • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ ฟรี (เด็ก ไม่เกิน 1 ท่าน/ห้อง) ต้องชำระค่าอาหารเช้า

บังคับกาล่าดินเนอร์ :

• X’mas Eve วันที่ 24 ธันวาคม 2554 ผู้ใหญ่ 2,800 บาทต่อท่าน เด็ก 1,400 บาทต่อท่าน • New Year’s Eve วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผู้ใหญ่ 3,200 บาทต่อท่าน เด็ก 1,600 บาทต่อท่าน

บริการรับ – ส่ง สนามบิน :

• สนามบินกระบี่ – โรงแรม หรือกลับกัน 900 บาท/คัน/เที่ยว (ไม่เกิน 6 ท่าน) • เมืองกระบี่ – โรงแรม หรือกลับกัน 750 บาท/คัน/เที่ยว (ไม่เกิน 6 ท่าน) • สนามบินภูเก็ต – โรงแรม หรือกลับกัน 2,500 บาท/คัน/เที่ยว (ไม่เกิน 6 ท่าน)

• เมืองภูเก็ต – โรงแรม หรือกลับกัน 3,000 บาท/คัน/เที่ยว (ไม่เกิน 6 ท่าน)