Categories
Ticket Thai

Krabi Cha-Da Resort กระบี่ ชฎา รีสอร์ท อ่าวนาง จ.กระบี่ บริการ จองโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก เมือง กระบี่ อ่าวนาง Krabi Ao nang Hotel resort reservation

หมายเหตุ : –  เตียงเสริมมีเฉพาะห้อง Deluxe เท่านั้น

–  พักอย่างน้อย 7 คืน ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2554 – 15 มกราคม 2555

สำหรับครอบครัว : • ไม่คิดค่าบริการสำหรับ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง (ไม่เสริมเตียง) แต่ต้องชำระค่าอาหารเช้าในอัตราเด็ก 175 บาทต่อท่านต่อวัน


บังคับกาล่าดินเนอร์ :

– Christmas Eve วันที่ 24 ธันวาคม : 1,600 บาท – New Year Eve วันที่ 31 ธันวาคม : 2,500 บาท