Categories
Ticket Thai

Krabi Thai Village Resort กระบี่ไทยวิลเลจ รีสอร์ท Krabi Thai Village Resort กระบี่ ไทย วิลเลจ รีสอร์ท อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ บริการ จองโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก อ่าวนาง กระบี่ Krabi Ao nang Hotel resort reservation

หมายเหตุ : บังคับกาล่าดินเนอร์ : วันที่ 24 ธันวาคม 2554 ท่านละ 2,000 บาท

วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ท่านละ 2,700 บาท

สำหรับครอบครัว :
• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง (ไม่เสริมเตียง) ไม่คิดค่าบริการ แต่ต้องชำระค่าอาหารเช้าเพิ่ม

บริการรถรับ-ส่ง : รถโค้ช อย่างน้อย 2 ท่าน เริ่ม พฤศจิกายน 2554 – 31 ตุลาคม 2555

สนามบินกระบี่ หรือ โรงแรมในกระบี่ 600 บาทต่อท่านต่อเที่ยว