Categories
Ticket Thai

Rawee-Waree resort & spa รวี-วารี บูติครีสอร์ท ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท แม่แตง เชียงใหม่

หมายเหตุ : ข้อปฎิบัติสำหรับเด็ก : เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถใช้ห้องร่วมกับผู้ปกครองโอยไม่ใช้เตียงเสริมและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับเด็ก อายุ 7-12 ปี ได้รับส่วนลดค่าอาหารเช้า 50%

เด็กอายุมากกว่า 12 ปี คิดค่าใช้จ่ายอัตราปกติ

บริการรถรับ-ส่ง สนามบิน: จอยกรุ๊ป รับ-ส่ง 500 บาทต่อท่านต่อเที่ยว ส่วนตัว โดยรถลีมูซีน 1,000 บาทต่อท่านต่อเที่ยว (สูงสุดไม่เกิน 3 ท่าน)

ส่วนตัว โดยรถตู้ของโรงแรม 2,500 บาทต่อคันต่อเที่ยว (สูงสุดไม่เกิน 8 ท่าน)